Wpisy

Ściąganie alimentów – już wkrótce ważne zmiany

Już w maju br. powinny wejść w życie nowe przepisy wymierzone w tzw. alimenciarzy. Odpowiednia ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe regulacje mają w założeniu doprowadzić do zwiększenia skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Wkrótce dłużnikowi alimentacyjnemu grozić będzie grzywna lub ograniczenie/pozbawienie wolności.

Zobacz więcej

Nadchodzą ciężkie czasy dla alimenciarzy

Sejm uchwalił w ostatnich dniach ustawę, która ma pozwolić na zdecydowanie skuteczniejsze egzekwowanie obowiązków alimentacyjnych. Dłużnikom alimentacyjnym grozić będą grzywny oraz ograniczenie lub pozbawienie wolności. Przepisy zostaną doprecyzowane i zaostrzone, a Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na wyraźny wzrost ściągalności alimentów.

Zobacz więcej

Zatory płatnicze, czyli duży problem dla małych firm

Koszty zatorów płatniczych dla polskich firm wynoszą ponad 100 mld zł rocznie – wynika z nowego raportu fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak szacują eksperci, zatory płatnicze hamują rozwój przeszło 25 proc. przedsiębiorstw. Szczególnie duże problemy z nieterminowymi płatnościami mają firmy budowlane oraz telekomunikacyjne. Do głównych narzędzi walki należy niezmiennie windykacja należności.

Zobacz więcej

Zajęcie rachunku dłużnika – już wkrótce nowe przepisy

W połowie stycznia w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. W efekcie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej będzie istniała taka sama możliwość zabezpieczenia roszczenia wierzyciela na rachunku bankowym lub rachunku w innej instytucji kredytowej, który należy do dłużnika.

Zobacz więcej

Zatory płatnicze zmorą dla firm w Polsce

W ubiegłym roku jednym z głównych problemów polskich przedsiębiorstw były opóźnione płatności. Jak wynika z danych zaprezentowanych w nowym raporcie BIG InfoMonitor, aktualnie prawie połowa firm skarży się na problemy z terminowymi płatnościami ze strony swoich kontrahentów. W niektórych przypadkach najlepszym wyjściem może okazać się odpowiednie wsparcie prawne, które znacząco zwiększy szansę odzyskania zaległych należności.

Zobacz więcej

Dług może się przedawnić

Coraz więcej Polaków boryka się z problemem zadłużenia. Do naszej Kancelarii zgłaszają się osoby mające kłopoty z rosnącymi zobowiązaniami, których nie są w stanie spłacać terminowo. Jedną z wielu możliwości, jakie może wykorzystać dłużnik, aby pozbyć się problemu, jest przedawnienie. Zobacz więcej

Sprawy windykacyjne – promocyjne warunki

Zlecane Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta sprawy, które odnoszą się do odzyskiwania pieniędzy (windykacja, zapłata, itp.), prowadzone są obecnie na promocyjnych warunkach.

Promocja dotyczy okresu od 27 października 2016 r. Zgodnie z jej zasadami, jeżeli kwota główna przekracza 5 tys. zł, to dana sprawa będzie prowadzona w 100 proc. na koszt dłużnika. W przypadku sprawy o wartości powyżej 10 tys. zł kancelaria zapłaci Klientowi 0,5 tys. zł. W odniesieniu do sprawy, której wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, Klient otrzyma natomiast 1 tys. zł. Za sprawę o wartości ponad 200 tys. zł tego rodzaju kwota wyniesie 2 tys. zł. Resztę wynagrodzenia kancelarii pokryje w takich sytuacjach dłużnik.

Warunkiem skorzystania z promocji jest bezsporność danego roszczenia pieniężnego, popartego w całości do 20 stron dokumentów. Zlecona kancelarii sprawa musi być bezsporna. Beneficjentem promocji może być tylko wierzyciel.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Prawnik jest potrzebny zanim mleko się wyleje!

Często przedsiębiorcy zapominają, że prawnik jest potrzebny zanim sprawa poważnie się skomplikuje. Do naszej kancelarii zgłosił się klient – Jan K. Zawarł on umowę o roboty budowlane z Krzysztofem S., na podstawie której miał wykonać pokrycie dachu budynku. W trakcie wykonywania umowy, na zlecenie Krzysztofa S., Jan K. wykonał dodatkowe prace związane z pokryciem dachu, których nie wymieniono w umowie. Biorąc pod uwagę zakres wykonanych przez niego prac wraz z robotami dodatkowymi, Jan K. wystawił Krzysztofowi S. fakturę na kwotę 57 294 zł. Krzysztof S. nie zapłacił jednak całej kwoty, dlatego Kancelaria zdecydowała o konieczności wniesienia pozwu z żądaniem zapłaty 19 294 zł. Zobacz więcej