Wpisy

Nieruchomość z wadami budowlanymi. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowania od firmy budowlanej w przypadku wykrycia wady budowlanej jest ograniczone odpowiednimi przepisami. Właściciel danej nieruchomości może m.in. dochodzić odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy na roboty budowlane. Eksperci wskazują, że w niektórych sytuacjach można liczyć na dłuższy termin dochodzenia roszczeń tego rodzaju.

Zobacz więcej

Dokonanie odbioru robót budowlanych ma znaczenie…

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przystąpienie do odbioru robót budowlanych stanowi uwieńczenie pewnego etapu w stosunkach między inwestorem a wykonawcą. Z jednej strony jest on potwierdzeniem wykonania zobowiązania i wyznacza początek biegu terminu rękojmi za wady, a z drugiej – otwiera wykonawcy termin do żądania zapłaty wynagrodzenia. Choć procedura odbioru wydaje się czynnością czysto techniczną, to jednak warto wiedzieć, że ma ona doniosłe znaczenie prawne. Dlatego tak ważnym jest, aby odpowiednio się do niej przygotować.

Zobacz więcej

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

Z początkiem czerwca br. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wprowadziła ona szereg zmian w polskim stanie prawnym, w tym całkowicie na nowo zdefiniowała art. 6471 Kodeksu cywilnego, który jest jednym z przepisów regulujących kodeksowe pojęcie umowy o roboty budowlane. Tym samym należy powiedzieć, że zmieniły się zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców.

Zobacz więcej