Wpisy

Ulga na start już od 30 kwietnia

Już 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. ulgi na start, czyli sześciomiesięcznego okresu, podczas którego rozpoczynający działalność przedsiębiorca nie będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Po tym czasie dany przedsiębiorca będzie mógł swobodnie korzystać z funkcjonującej już preferencji (tzw. mały ZUS).

Zobacz więcej

Ulga na start, czyli nowa możliwość dla początkujących przedsiębiorców

Początkujący przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na start – przez 6 pierwszych miesięcy nie będą musieli płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, nowa forma wsparcia nie będzie mieć wpływu na obecną preferencję, która umożliwia płacenie niższych składek ZUS przez okres 24 miesięcy.

Zobacz więcej

Składki ZUS – od 2018 r. tylko jedna wpłata

Od początku przyszłego roku każdy przedsiębiorca (płatnik składek) ma mieć indywidualny rachunek składkowy. Na taki rachunek wpłacane mają być łącznie wszystkie opłaty ZUS. W efekcie dany przedsiębiorca będzie dokonywać jednej wpłaty zamiast trzech lub czterech. Projekt nowelizacji w tej sprawie został w tym tygodniu przyjęty przez rząd.

Zobacz więcej