Wpisy

Czy spółka z o.o. to dobra forma do prowadzenia działalności? Wady i zalety spółki.

Mając na uwadze coraz częstsze pytania dotyczące prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, postanowiliśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje związane z zaletami, kosztami, odpowiedzialnością w spółce z o.o. oraz sposobami przekształcenia prowadzonej już działalności osoby fizycznej w spółkę. 

Zobacz więcej

Jakie konsekwencje spowoduje sytuacja w której spółka Hussar Transport będzie niewypłacalna?

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie informowaliśmy o tym jaka jest szansa na odzyskanie środków pieniężnych od spółek z grupy Hussar.

Wiemy już, iż spółka Hussar Gruppa S.A., pozyskiwała środki pieniężne z tytułu emisji obligacji, a następnie pożyczała pieniądze do m.in Hussar Transport S.A. Przepływ funduszy pomiędzy tymi spółkami następował na podstawie umów pożyczek. Istnieje również realna szansa na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Co jednak jeśli spółka będzie niewypłacalna, ogłosi upadłość, a z pozostałego majątku spółki, wierzyciele nie zostaną zaspokojeni? Jakie konsekwencje spowoduje to np. dla firm transportowych?

W wyniku braku płatności  Kontrahentów oraz przewoźników firmy Hussar Transport powstanie dziura budżetowa. Prowadzenie firmy transportowej generuje bowiem wiele innych, pobocznych kosztów, jak np. koszty leasingowe, koszty pracowników, koszty eksploatacyjne itp. Jeśli więc spółka Hussar Transport, nie będzie posiadała wystarczająco dużo środków, aby spłacić wszystkich wierzycieli, to przewoźnicy nie będą mieli również środków na pokrycie swoich kosztów związanych z wykonywanymi pracami. Wielkość dziury budżetowej w firmie, będzie oczywiście zależeć od stopnia zaangażowania we współpracę ze spółką Hussar Transport.

Obecnie w najgorszej sytuacji, są firmy wykonujące usługi transportowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Właściciel firmy odpowiada bowiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności, zarówno majątkiem firmowym jak i majątkiem prywatnym, jak również majątkiem, który wchodzi w skład współwłasności majątkowej małżeńskiej. Jest to np.wspólnie wybudowany dom, czy zakupione mieszkanie w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), odpowiedzialność członków zarządu jest mocno ograniczona.

Trzeba wyciągnąć lekcję z tej sytuacji oraz rozważyć możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie zgadzamy się bowiem z twierdzeniem, iż w życiu przedsiębiorcy dwa razy takie sytuacje się nie zdarzają. Dobrze więc, aby już teraz zapobiec konsekwencją finansowym swojego kontrahenta i zabezpieczyć swoje przyszle przychody.

Osoby, które prowadziły działalność powinny rozważyć kwestie związane ze swoim prywatnym majątkiem oraz kwestie ewentualnych postępowań restrukturyzacyjnych, aby zapobiec np. wypowiedzeniu umowy leasingu lub mieć możliwość odroczenia terminu zapłaty, za zaległe faktury. Konkretne przypadki, przedstawia właściciel Kancelarii Prawnej – Pan Rafał Kufieta. W tym celu zachęcamy do oglądania, zamieszczonego w artykule, materiału wideo.

Jaka są więc koszty, zalety oraz odpowiedzialność przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 k.s.h.)?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Jak już wcześniej wspomnieliśmy odpowiedzialność w spółce z o.o. za jej zobowiązania, jest bardzo ograniczona. W niektórych wypadkach odpowiedzialność finansową za długi spółki ponosi członek zarządu czyli Prezes, Wiceprezes ale nigdy wspólnik (art.291–300 k.s.h.; Kulesza Tadeusz, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową LexisNexis 2002 – monografia; Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych).

Członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością połączone z rozdzielnością majątkową i odpowiednim podziałem majątku między małżonkami daje optymalne i najwyższe bezpieczeństwo (Osajda Konrad, monografia „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.”).

Reasumując, sama spółka z o.o. jest bezpieczna, natomiast połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z odpowiednim usadowieniem majątku, daje jeden z najwyższych wskaźników bezpieczeństwa.

Oczywiście istnieją bardziej wysublimowane formy prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie odpowiedzialność jest jeszcze mniejsza np. spółka akcyjna (art. 301 k.s.h.), fundacja (art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach) oraz spółdzielnia. Są to podmioty, w których za zobowiązania cywilne, członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności. Z uwagi na stosunkowo duże koszty założenia oraz prowadzenia, dla opisywanego typu działalności, preferowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KOSZTY:
Przy działalności gospodarczej podstawowymi kosztami związanymi z jej prowadzeniem jest składka na ubezpieczenie ZUS, w łącznej kwocie ok. 1.300,00 zł, lecz także opłata biura księgowego prowadzącego księgowość w spółce. Dla potrzeb artykułu przyjmijmy 500,00 zł.

Przy spółce z o.o. nie mamy opłaty ZUS, chyba że ktoś chce być zatrudniony w spółce na umowę o pracę w celu uzyskania np. świadczeń zdrowotnych. Jeżeli będzie to umowa na ¼ etatu to składka ZUS będzie wynosiła około 250,00 zł. Natomiast biuro rachunkowe jest droższe i opłata będzie wynosiła ok. 1.000,00 zł.

Reasumując, koszty przy działalności gospodarczej to około 1.800,00 zł, a w spółce z o.o. to około 1.250,00 zł. Można więc stwierdzić, iż prowadzenie spółki z o.o. jest bardziej opłacalne, o ile rezygnuje się ze składek na ubezpieczenie.

Należy wziąć też pod uwagę jednorazowe koszty założenia spółki z o.o., które wynoszą ok. 2.000-3.000,00 zł. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od rodzaju oraz elementów w zakładanej spółce.

Mimo tego opłacalność spółki z o.o. jest wyższa, ponieważ rocznie oszczędzamy kwotę rzędu ok. 6.000,00 zł, a dodatkowo nasze bezpieczeństwo finansowe jest zdecydowanie większe.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta zajmuje się kompleksową obsługą prawną przy tworzeniu strategii, rejestracji spółek krajowych oraz zagranicznych, jak również zapewnia profesjonalną obsługę księgową poprzez wewnętrze biuro rachunkowe kancelarii, składające się wykwalifikowanych księgowych, kadrowych oraz doradców podatkowych.

Przekształcimy Twoją działalność gospodarczą w odpowiednią spółkę, poprowadzimy księgowość oraz zapewnimy należyte bezpieczeństwo. 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta