Wpisy

Ochrona praw wierzycieli – będą zmiany ws. zabezpieczania roszczeń

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z października 2016 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Projektodawcy tłumaczą, że w efekcie ochrona praw majątkowych wierzycieli będzie skuteczniejsza.

Zobacz więcej

Nowe rozwiązania dla poszkodowanych przez zmowę cenową

Konsumenci i przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani przez kartele stosujące nieuczciwą konkurencję, będą mogli liczyć na nowe rozwiązania prawne. Nowe regulacje mają m.in. gwarantować prawo do pełnego naprawienia szkód wynikających z naruszenia przepisów dotyczących konkurencji. Odpowiedni projekt ustawy został już przyjęty przez rząd.

Zobacz więcej

Zabezpieczenie roszczeń między przedsiębiorcami

Każdy dług powstały między przedsiębiorcami ma swój początek w jakieś transakcji handlowej. Wierzyciel sprzedał dłużnikowi daną usługę lub towar, za co ten drugi nie zapłacił. Historia banalna i znana wszystkim przedsiębiorcom i prawnikom. Jest jednak szczegół, który wielu osobom umyka. Chodzi o informacje o naszym dłużniku. Informacje, jakie wierzyciel często posiada mimowolnie lub może zdobyć za pośrednictwem swojego prawnika.

Zobacz więcej

Będą zmiany ws. przedawnienia długów

Resort sprawiedliwości pracuje nad nowymi regulacjami, które mają dotyczyć zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Po zmianach sądy będą z urzędu ustalać, czy dane roszczenie uległo przedawnieniu. Skrócone zostaną również niektóre terminy, w tym podstawowy termin przedawnienia roszczeń materialnych, który zostanie skrócony z obecnych 10 do 6 lat.

Zobacz więcej

Dochodzenie roszczeń – postępowania grupowe będą szybsze i efektywniejsze

Czas postępowań grupowych ma być skrócony, a postępowania tego rodzaju będą mieć szersze zastosowanie – to niektóre ze zmian, których wprowadzenie przewidziano w projekcie  ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że po zmianie przepisów postępowania grupowe będą bardziej efektywne. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem czerwca 2017 r.

Zobacz więcej

Bezczynność szkodzi – prezes sp. z o.o. odpowiada tylko przez 3 lata

Zgodnie z ugruntowanym i powszechnie uznawanym poglądem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, do roszczeń wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko członkom jej zarządu wysuwanych na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, które to roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia

Zobacz więcej

Jak „oszukać” przedawnienie?

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, której działanie polega na tym, że po upływie określonego terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia swojego świadczenia (np. zapłaty), pod warunkiem że wcześniej nie zrzekł się zarzutu przedawnienia. Ma to ten skutek, że po upływie określonego terminu wierzyciel posiada ograniczone możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Gdy pozwie dłużnika o zapłatę, ten może podnieść zarzut przedawnienia i w ten sposób uchylić się od spełnienia świadczenia. Zobacz więcej

Obowiązek poniesienia kosztów windykacji przez dłużnika

Skuteczne dochodzenie przez przedsiębiorców wierzytelności, w szczególności w sprawach o wykonanie robót budowlanych, jest czasochłonnym i kilkuetapowym procesem, podczas którego coraz częściej niezbędna jest pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej. Chcąc zwiększyć skuteczność swoich działań, przedsiębiorcy branży budowlanej oraz reprezentujący ich windykatorzy poszerzają zakres podejmowanych czynności windykacyjnych, co wpływa na wysokość kosztów odzyskiwania należności. Zobacz więcej