Wpisy

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Kontynuując rozważania dotyczące umowy o roboty budowlane, warto przedstawić konkretny wzór umowy. Nie sposób omówić nawet skrótowo całego wzoru, dlatego należy skupić się na wybranym jego fragmencie. W niniejszym artykule omówione są rodzaje wynagrodzeń. Uwagi ogólne Umowa o roboty budowlane jest zawsze umową odpłatną. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, wynagrodzenie jest […]

Tynkowanie i malowanie jako roboty budowlane

  Tynkowanie i malowanie jako roboty budowlane – w świetle znowelizowanych przepisów Prawa Zamówień Publicznych Dotychczas obowiązująca definicja robót budowlanych, zawarta w Prawie zamówień publicznych, wzbudzała wiele kontrowersji. Zaklasyfikowanie wykonanych prac jako roboty budowlane wymagało bowiem odwołania się do przepisów Prawa Budowlanego.