Wpisy

Nowy Ład 2022 – ulga badawczo-rozwojowa

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA: WWW.KHG.PL

Reforma przepisów podatkowych jest z nami obecna od początku bieżącego roku. Szerokie spektrum zmian obowiązuje zarówno firmy, jak i zwykłych podatników. Nowy Ład nie powinien być jednak postrzegany z perspektywy samych minusów. Z pewnością zaletą jest rozbudowany system ulg podatkowych dla przedsiębiorców. W praktyce jeśli korzystasz z IP BOX lub ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), to można jest stosować równolegle. Obecnie nie musisz już więc wybierać pomiędzy dwoma preferencjami. W dzisiejszym artykule omówimy jednak wyłącznie korzyści płynące z działalności na zasadach B+R. Jakie warunki należy spełnić? Co otrzymasz w zamian? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Czym jest ulga B+R?

Ulga badawczo-rozwojowa to narzędzie, które ma służyć przedsiębiorcom w stymulacji innowacyjności. Głównym założeniem jest rozwój polskiej branży technologicznej. Przykładowo implementacja ulgi B+R powoduje obniżenie kosztów opracowania nowego produktu. Ponadto może również ułatwić wdrożenie modernizacji, zakup nowego sprzętu czy eksploatację lepszej jakości materiałów. Na czym jednak polega B+R? 

Tutaj wyjaśnienie znajduje się w art. 5a ustawy PIT, a także art. 4a ustawy o CIT i analogicznie. Wedle treści przepisów działalność badawczo-rozwojowa polega głównie na pracach rozwojowych, a także badaniach naukowych. W przypadku prac rozwojowych są one obszarem działalności obejmującym czynności, które nie polegają wyłącznie na np. tworzeniu nowego oprogramowania lub towarów. W zakres ten wchodzić mogą również ulepszenia i modyfikacje obecnych.

Co konkretnie odliczysz w ramach B+R?

Pierwszą kwestią jest wysokość kosztów wynikających z opracowywania lub modernizacji własnych produktów. Z pewnością większa część z nich to wypłaty dla pracowników. W koszty kwalifikowane zaliczane są wynagrodzenia umów zlecenia czy o dzieło, ale wyłącznie w przypadku zatrudnionych bez b2b, nieprowadzących działalności gospodarczej. W zakres odliczenia mogą wchodzić także: wspomniany zakup sprzętu bądź koszty patentu, czyli opłata dla rzecznika patentowego. Ponadto koszt kwalifikowany stanowią również surowce wykorzystane przy pracach nad prototypami.

W jaki sposób obliczyć koszty przy wprowadzeniu ulgi badawczo-rozwojowej?

Koszty kwalifikowane przy uldze B+R nie są rozliczane tak samo. Dla przykładu wynagrodzenia mnoży się razy 200% przy umowach o pracę ze składek ZUS. Oznacza to, że jeśli Twój pracownik zarabia w ciągu roku około 60 tys. zł, to należy tą sumę pomnożyć razy 200%, a następnie wynik – 120 tys. zł dzielisz przez stawkę podatku, który płacisz. Jeśli podlegasz 19% przy podatku liniowym to zaoszczędzisz na uldze B+R w przybliżeniu 22 800 zł. Ulga obniża również koszty ponoszone na składkę zdrowotną.Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie koszty kwalifikowane są rozliczane w tak samo korzystny sposób, gdyż przy materiałach współczynnik mnożenia będzie równy jedynie 100%. Czyli jeśli na surowce wydałeś 30 tys. zł to zaoszczędzisz około 570 zł – przy takich samych warunkach, jak podane w przykładzie.

Wprowadzenie ulgi oznacza dodatkowe formalności

Decydując się na ulgę badawczo-rozwojową w 2022 trzeba przygotować się na wprowadzenie odrębnego magazynu i ewidencji środków trwałych. Prowadzona dokumentacja musi zostać podporządkowana osobno, wyłącznie pod dział badawczo-rozwojowy. Wymogiem formalnym przy wprowadzaniu ulgi B+R jest również wyodrębniona ewidencja w księgowości. Nawet jeśli w Twojej firmie wszystkim zajmować się będzie w praktyce jedna osoba, to i tak konieczne będzie wprowadzenie takich samych zmian. Zwróć również uwagę na to, że umowa z takim zatrudnionym powinna zawierać wskazanie, że koszty ponoszone są na prace badawcze i rozwojowe.

Kiedy warto przemyśleć wdrożenie B+R?

Przesłanek koniecznych do wypełnienia jest zdecydowanie więcej. Dlatego jeśli zamierzasz wdrożyć u siebie B+R – skontaktuj się ze mną. Oprócz tego nie zawsze ulga badawczo-rozwojowa jest dobrym rozwiązaniem. Pozwól, że przeanalizuję sytuację prawną i ekonomiczną Twojej firmy, a następnie dobiorę dla Ciebie najlepszą formę opodatkowania. Dokonam implementacji B+R lub zaproponuję Ci korzystniejszą alternatywę. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, to zapraszam do kontaktu!

Dokonanie odbioru robót budowlanych ma znaczenie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – BRANŻA BUDOWLANA (opis kliknięciu)

Przystąpienie do odbioru robót budowlanych stanowi zwieńczenie pewnego etapu w stosunkach między inwestorem a wykonawcą. Z jednej strony jest on potwierdzeniem wykonania zobowiązania i wyznacza początek biegu terminu rękojmi za wady, a z drugiej – otwiera wykonawcy termin do żądania zapłaty wynagrodzenia. Choć procedura odbioru wydaje się czynnością czysto techniczną, to jednak warto wiedzieć, że ma ona doniosłe znaczenie prawne. Dlatego tak ważnym jest, aby odpowiednio się do niej przygotować.

Zobacz więcej

Wyniki spotkania Kancelarii Rafał Kufieta z Zarządem Hussar S.A. w dniu 26 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Na wstępie pragniemy przeprosić wszystkie osoby, do których nie zdążyliśmy zadzwonić w dniu wczorajszym tj. 26 lipca 2018 r.

Wróciliśmy ze spotkania z Zarządem Hussar (Transport S.A., ponieważ tylko z tym Zarządem udało się nam ostatecznie spotkać), a także z pozostałych czynności terenowych w tej sprawie w późnych godzinach wieczornych. Do niemal 23:00 wykonywaliśmy telefony, aby osobiście poinformować zainteresowane osoby o przebiegu prowadzonych przez nas czynności. Osoby, z którymi nie udało nam się porozmawiać, otrzymały SMSy z przeprosinami.

Sprawa wygląda na chwilę obecną umiarkowanie zadowalająco w przypadku osób posiadających wierzytelności z faktur. Kluczowe w tego typu postępowaniach są informacje, czy istnieją realne szanse na wyegzekwowanie należności – polubownie, bądź w drodze egzekucji.

W przypadku Hussar Transport S.A. posiadamy wiedzę, że Spółka zakończyła ubiegły rok z zyskiem ok. 1.6 mln zł, który został przekazany na kapitał zapasowy. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy potwierdzenia, czy środki te faktycznie zostały zindeksowane na ww. kapitał.

Niestety Zarząd nie chciał udzielić nam jednoznacznej odpowiedzi, przy czym zgodnie z regulacjami prawnymi, 1/3 kapitału zapasowego powinna zostać przeznaczana dopiero w sytuacji, gdy zostaną ujawnione straty. Jaka jest aktualna sytuacja finansowa spółki w praktyce? – niestety nie wiadomo, bowiem przedsiębiorstwo przeprowadza w chwili obecnej wewnętrzny audyt finansowy, a jego wyniki będą znane na koniec przyszłego tygodnia (tak zakładają).

Z drugiej strony, płatności ze strony zleceniodawców (firmy, które zamawiały przeprowadzanie transportu) cały czas są realizowane, choć oczywiście faktor (Bank BGŻ) dokonuje ich bieżącego zajęcia tytułem spłat własnych wierzytelności. Taki scenariusz może funkcjonować jeszcze przez mniej więcej kilka do kilkunastu tygodni.

W dniach 30 i 31 lipca 2018 r. wstępnie zostało uzgodnione dalsze prowadzenie rozmów pomiędzy przedstawicielami naszej Kancelarii z działem prawnym Hussar. Spółka szuka nowej firmy faktoringowej, która mogłaby pozwolić jej na kontynuowanie działalności.

Z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym prowadzenie rozlicznych postępowań windykacyjnych, uznajemy, iż niepodejmowanie żadnych środków zaradczych i oczekiwanie na pozytywny rozwój sytuacji jest błędnym krokiem w tego typu sprawach. Nasza rekomendacja to rozpoczęcie spraw sądowych.

Mając na uwadze fakt, że Sąd zajmie się ich rozpoznaniem dopiero po kilku lub kilkunastu dniach, czas niestety działa wówczas na niekorzyść wierzyciela. W razie powodzenia negocjacji złożone pozwy zawsze można cofnąć, a wniesione opłaty sądowe zostaną Państwu zwrócone.

Szczegółowy plan prowadzenia spraw zostanie przedstawiony bezpośrednio każdej z zainteresowanych osób. Przygotowaliśmy w niniejszej sprawie koncepcję działania, która zdecydowanie będzie najlepsza dla osiągnięcia założonego rezultatu.

Mając na uwadze sprawy związane z obligacjami, niestety szanse na odzyskanie środków nie są optymistyczne. Dotychczas przedkładane propozycje (mowa o 10%) zdecydowanie nie powinny być nawet rozważane.

Nasza propozycja dla obligatariuszy to złożenie pozwów poprzez tzw. e-sąd, tak aby zminimalizować opłaty sądowe i wyczerpać drogę postępowania cywilnego. Jeśli bowiem na drodze cywilnej nie uda się uzyskać zaspokojenia, to wówczas do rozważenia pozostaje postępowanie karne i zastosowanie instytucji tzw. konfiskaty rozszerzonej.

Zrobimy wszystko, aby odzyskać Państwa pieniądze. Należy pamiętać, że każdy dzień oczekiwania w tego typu sprawach, zmniejsza szanse wierzyciela na pozytywne zakończenie jego sprawy.

W celu zlecenia naszej Kancelarii prowadzenia Państwa spraw prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 693-447-770 lub na adres e-mail sekretariat@kancelariakufieta.pl.

W przypadku kontaktu telefonicznego i braku możliwości przeprowadzenia rozmowy prosimy o przesłanie SMS, w treści którego znajdą się następujące elementy: imię i nazwisko, telefon, mail, faktury/obligacje (proszę wpisać jedno) i kwota roszczenia.

Na wskazany powyżej adres mailowy proszę o wysłanie dokumentów i informacji zawartych na stronie: Lista potrzebnych dokumentów

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Hussar Gruppa S. A. sięgnie dna inwestycyjnego za sprawą GetBack?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Po aferze z firmą GetBack i aresztowaniem jej prezesa Konrada K. kolejne firmy powiązane z nazwiskiem Prezesa GetBack zaczynają popadać w kłopoty finansowe. Spółka akcyjna Hussar Gruppa, będąca firmą transportową należąca do rodziny Kąkolewskich, od połowy lipca 2018 r. cofnęła wypłacanie odsetek od obligacji.

Zobacz więcej