Wpisy

Ulga na start już od 30 kwietnia

Już 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. ulgi na start, czyli sześciomiesięcznego okresu, podczas którego rozpoczynający działalność przedsiębiorca nie będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Po tym czasie dany przedsiębiorca będzie mógł swobodnie korzystać z funkcjonującej już preferencji (tzw. mały ZUS).

Zobacz więcej

Wkrótce wejdzie w życie nowe Prawo przedsiębiorców

Z końcem kwietnia br. wejdzie w życie Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta to główny element rządowego planu reformy otoczenia prawno-instytucjonalnego dla biznesu. Rząd zapewnia, że efektem zmian będzie pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców określi m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców. Wprowadzone zostaną też całkiem nowe rozwiązania oraz zasady określające, jak wobec firm postępować powinny instytucje państwowe.

Zobacz więcej

Ulga na start, czyli nowa możliwość dla początkujących przedsiębiorców

Początkujący przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na start – przez 6 pierwszych miesięcy nie będą musieli płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, nowa forma wsparcia nie będzie mieć wpływu na obecną preferencję, która umożliwia płacenie niższych składek ZUS przez okres 24 miesięcy.

Zobacz więcej