Wpisy

Jak pracodawcy obchodzą godzinową stawkę minimalną?

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług jest zupełnie nową instytucją, której wprowadzenie budzi praktyczne wątpliwości zarówno po stronie zatrudnionych, jak i zatrudniających. Oprócz regulacji wysokości stawki minimalnej, przepisy znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewidują także szereg obowiązków w zakresie np. dokumentowania ilości przepracowanych godzin.

Zobacz więcej