Wpisy

Upadłość konsumencka, a wspólny majątek małżonków

W Polsce ponad 2 mln osób ma problemy z zaciągniętymi przez siebie kredytami i pożyczkami. Niestety ilość zaciąganych przez nas zobowiązań powoduje, iż sporej części z nich nie jesteśmy w stanie spłacić, a spirala długów zaciska się tak mocno, iż nie jesteśmy w stanie zaspokoić, zgodnie z zawartymi umowami, żadnego z wierzycieli, wówczas pozostaje nam upadłość konsumencka.

Zobacz więcej

Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych i pożyczkach

Polski rynek finansowy jest pełen mało bezpiecznych ofert drobnych pożyczek i kredytów z tzw. „chwilówek”. Kolorowe reklamy mamią szeroką rzeszę klientów szybkim uzyskaniem pieniędzy, bez stosowania żadnych zasad dotyczących kontroli zdolności kredytowej pożyczkobiorców. Problemy pojawią się później, gdy okazuje się, iż zamiast 1500 zł konsument jest zmuszony oddać firmie kredytowej ponad 8000,00 zł a spirala zadłużenia zamiast się zmniejszać powoduje, że niewielka kwota pożyczki wpędza pożyczkobiorcę w ogromne problemy finansowe i prawne.

Zobacz więcej

Podążamy z duchem postępu – u nas możesz dokonać płatności za pomocą walut wirtualnych

Nasza Kancelaria, mając na uwadze nieuchronny postęp technologiczny w każdym wymiarze życia, postanowiła iść z duchem postępu i wyznaczać trendy pośród kancelarii prawnych, stając się miejscem przyjaznym dla osób zainteresowanych regulowaniem swoich płatności za świadczone przez nas usługi, również w kryptowalutach.

Zobacz więcej

Ugoda z wierzycielem – czy warto ją podpisać?

W sytuacji, gdy zarówno dłużnik, jak i wierzyciel nie mogą zredukować swoich problemów dotyczących spłaty powstałych zadłużeń, wówczas ugoda może stać się dla nich polubownym wyjściem z impasu. Swoisty układ wierzyciela i dłużnika ma zatem funkcjonować jako pewna forma ustępstwa każdej ze stron na rzecz wspólnie wypracowanego konsensusu, który przy dobrze sformułowanych zapisach może stać się rozsądnym rozwiązaniem trudnej okoliczności.

Zobacz więcej

Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić poszkodowanemu całą wartość odszkodowania odpowiadającą kosztom profesjonalnej naprawy pojazdu

Sąd Najwyższy w dniu 18 kwietnia 2018 r. wydał korzystny wyrok (sygn. akt II CNP 43/17) dla wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych, w którym stwierdził, iż poszkodowany ma prawo do wypłaty na jego rzecz całej wartości odszkodowania odpowiadającej kosztom profesjonalnej naprawy samochodu, nawet jeżeli naprawa samochodu nie została przez nas podjęta.

Zobacz więcej

Świadczenie wychowawcze 500 + wolne od zajęć komorniczych

Już prawie dwa lata w obiegu prawnym funkcjonuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca (od 20 sierpnia 2016 r.) wyłączenia świadczeń wychowawczych, takich jak 500 plus spod egzekucji komorniczej. Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego środki otrzymywane na podstawie przyznanych świadczeń przez państwo, w tym również, zasiłków i dodatków socjalnych nie podlegają egzekucji.

Zobacz więcej