Wpisy

Przelew na niewłaściwe konto? Odzyskiwanie pieniędzy będzie łatwiejsze

W najbliższych miesiącach wejdą w życie przepisy ułatwiające odzyskiwanie pieniędzy, które w wyniku pomyłki wysłano na niewłaściwe konto. Wprowadzone zostaną nowe procedury, a płatnik dokonujący błędnego przelewu będzie mieć większe możliwości dochodzenia danej kwoty. Odpowiednia ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Aktualnie odzyskanie pieniędzy, które zostały przesłane błędnie na niewłaściwe konto, jest mocno utrudnione. W praktyce kluczowe znaczenie ma wola odbiorcy.

Przygotowana przez prezydencką kancelarię nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada wdrożenie nowych procedur – znacznie ułatwiających odzyskiwanie w takich sytuacjach pieniędzy.

Zgodnie z nowymi regulacjami, odzyskanie pieniędzy ma być możliwe także wtedy, gdy nie udało się ich odzyskać w wyniku działań banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Po zmianach w prawie dana instytucja finansowa – po otrzymaniu odpowiedniej informacji – rozpocznie procedurę, w ramach której poinformuje odbiorcę kwoty o pomyłce i możliwości zwrotu pieniędzy na specjalny rachunek (tzw. rachunek zwrotu). Z takiego rachunku pieniądze zostaną następnie zwrócone płatnikowi.

Jeśli odbiorca błędnego przelewu nie zwróci danej kwoty, to instytucja finansowa zostanie zobowiązana do udzielenia płatnikowi danych identyfikacyjnych odbiorcy. W efekcie można będzie dochodzić kwoty pomyłkowej transakcji. Płatnik uzyska realną możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem (zgodnie z przepisami ws. bezpodstawnego wzbogacenia się). Procedury mają też minimalizować ryzyko wystąpienia skutku tzw. bezzwrotnej konsumpcji bezpodstawnego wzbogacenia.

Zmiany wprowadza ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Organizacja i zakres decyzyjności zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem, który jest niezbędny dla działania spółki. Jest to organ uchwałodawczy, który ma podstawowe i niebagatelne znaczenie dla bytu tego podmiotu prawnego. W Kodeksie spółek handlowych ustawodawca skatalogował ramy prawne funkcjonowania tej formy prawnej. Czynności te są ściśle sformalizowane.

Zobacz więcej

Zwierzęta z większą ochroną prawną

W życie weszły nowe przepisy dotyczące ochrony prawnej zwierząt. Kary za znęcanie się nad nimi i ich zabijanie będą wyższe, a w przypadku czynu popełnionego ze szczególnym okrucieństwem sprawca może pójść do więzienia nawet na 5 lat. Praktycznie w każdej takiej sprawie wymierzana będzie też kara finansowa.

Zobacz więcej

Ulga na start już od 30 kwietnia

Już 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. ulgi na start, czyli sześciomiesięcznego okresu, podczas którego rozpoczynający działalność przedsiębiorca nie będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Po tym czasie dany przedsiębiorca będzie mógł swobodnie korzystać z funkcjonującej już preferencji (tzw. mały ZUS).

Zobacz więcej

Czy można wygrać ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie zaległego czynszu?

Od kilkunastu miesięcy polepsza się sytuacja finansowa Polaków, jednakże nadal gros osób posiada spore problemy z nieterminowo spłacanymi należnościami. Niestety temu zjawisku sprzyjają nadal wypłacane niskie pensje w sektorze prywatnym, które charakteryzują się sporą dysproporcją w stosunku do wynagrodzeń osiąganych za naszą zachodnią granicą, a także rosnące ceny produktów i usług. Okoliczności te, powodują, iż spora część Polaków posiada znaczące zadłużenia w zapłacie czynszu w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Zobacz więcej

Które branże będą musiały szybciej kupić nowe kasy fiskalne?

W październiku br. wejdą w życie regulacje wprowadzające tzw. kasy online, ale cały proces wymiany urządzeń ma zostać rozłożony na kilka lat. Niektóre branże będą musiały jednak szybciej zaopatrzyć się w nowe kasy fiskalne. Dotyczy to m.in. usług budowlanych, lekarskich, prawniczych, kosmetycznych i gastronomicznych, a także naprawy pojazdów oraz handlu paliwami. Zobacz więcej

Ustawa o własności lokali – będą zmiany ws. samodzielności

Do Sejmu skierowano projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Autorzy projektu chcą zlikwidować obecne wątpliwości interpretacyjne i usprawnić procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował m.in. ograniczenie obowiązku badania zgodności planowanego wydzielenia lokalu z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego i budownictwa tylko do budynków, które powstały po 1 stycznia 1995 r.

Zobacz więcej

Podatek od nieruchomości – kto i na jakich zasadach posiada obowiązek podatkowy.

Spora część społeczeństwa posiada różnego rodzaju nieruchomości, najczęściej w postaci domów jednorodzinnych z ogrodem, działek lub dróg wewnętrznych, dlatego ważnymi sprawami dla nas wszystkich są kwestie ustalania stawek podatku od nieruchomości, zasady ich opłat czy też regulacja podmiotów podlegających obowiązkowi odprowadzania podatku od nieruchomości.

Zobacz więcej

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej.

W związku z różniącymi się znacznie, w zakresie merytorycznym, publikacjami prawnymi, w tym także sprzecznymi orzeczeniami w obszarze zgodnego z prawem złożenia oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej, Sąd Najwyższy uchwałą w dniu 31 marca 2016 r. rozwiał wątpliwości pojawiające się co i rusz w gronie osób zasiadających w zarządach spółek kapitałowych w Polsce, jak i w gronie sędziowskim orzekającym dotychczas w tej materii w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, a także reprezentacji spółek kapitałowych.

Zobacz więcej