Wpisy

Ustawa o własności lokali – będą zmiany ws. samodzielności

Do Sejmu skierowano projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Autorzy projektu chcą zlikwidować obecne wątpliwości interpretacyjne i usprawnić procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował m.in. ograniczenie obowiązku badania zgodności planowanego wydzielenia lokalu z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego i budownictwa tylko do budynków, które powstały po 1 stycznia 1995 r.

Zobacz więcej

Zakup mieszkania – kupujący mogą otrzymać większą ochronę

Kupno mieszkania powinno wiązać się z większą ochroną dla kupujących – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd pracuje aktualnie nad projektem zmian w ustawie deweloperskiej. Wstępne założenia zakładają m.in. likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia oraz powiązanie wpłat z postępami prac budowlanych.

Zobacz więcej

Właściciele działek leśnych nie są odpowiednio chronieni?

Obecnie właściciele działek leśnych muszą liczyć się z różnymi ograniczeniami, które są większe, jeśli tego rodzaju nieruchomość jest położna blisko miasta oraz terenów zabudowanych. W ostatnim czasie na problem stosunkowo niewielkiej ochrony praw właścicieli działek leśnych uwagę zwrócił rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik powołuje się na napływające do jego biura skargi i apeluje do rządu o rozważenie zmian w prawie.

Zobacz więcej

Wywłaszczenie nieruchomości – TK po stronie wywłaszczonych

Przypadki pozbawienia byłych właścicieli albo ich spadkobierców możliwości dochodzenia zwrotu nieruchomości, która przestała być niezbędna dla realizacji celu publicznego, w sytuacji, kiedy dana nieruchomość została zbyta na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu w ramach umowy zawartej w trakcie rokowań przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, są niezgodne z polską konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Zobacz więcej

Nieruchomości rolne – ważna uchwała SN ws. zasad nabywania

Sąd Najwyższy wydał istotną uchwałę dotyczącą zasad nabywania nieruchomości rolnych. Jak wskazano, do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r., nie powinno stosować się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych. Oznacza to, że w praktyce właścicielem w takie sytuacji może stać się także osoba niebędąca rolnikiem.

Zobacz więcej

Podatek od nieruchomości – koniec problemów z solidarną odpowiedzialnością

Sejm przyjął projekt nowelizacji, która ma zlikwidować obecne problemy z zasadą solidarnej odpowiedzialności oraz podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości. Po zmianach zasada ta będzie ograniczona w przypadku, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z opodatkowania. Niezwolniony z podatku współwłaściciel będzie odpowiadać jedynie za adekwatną do jego udziałów część daniny.

Zobacz więcej