Wpisy

Jak sprawdzić dewelopera?

Planując zakup mieszkania, należy bezwzględnie podjąć działania zmierzające do ustalenia sytuacji finansowej i prawnej dewelopera. Decyzja o kupnie nieruchomości często wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego na długie lata, dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie dewelopera lub zlecenie tych czynności profesjonalnej kancelarii prawniczej.

Zobacz więcej

Inwestycje w najem nieruchomości będą bardziej opłacalne

Działalność na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem stanie się bardziej opłacalna i będzie wiązać się z niższymi obciążeniami podatkowymi – wynika z projektu nowej ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Do polskiego systemu prawnego wprowadzony zostanie m.in. status firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.). Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2019 r.

Zobacz więcej

Ustawa o własności lokali – będą zmiany ws. samodzielności

Do Sejmu skierowano projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Autorzy projektu chcą zlikwidować obecne wątpliwości interpretacyjne i usprawnić procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował m.in. ograniczenie obowiązku badania zgodności planowanego wydzielenia lokalu z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego i budownictwa tylko do budynków, które powstały po 1 stycznia 1995 r.

Zobacz więcej

Nieruchomości a ochrona środowiska – ważny wyrok TK

Przepis dotyczący terminu 2 lat na roszczenia właścicieli, których prawa zostały ograniczone z powodu ochrony środowiska, jest niekonstytucyjny – orzekł Trybunał Konstytucyjny. W efekcie np. kilka tysięcy ludzi mieszkających nieopodal lotnisk otrzyma szansę na wznowienie przegranych spraw odnoszących się do obniżenia wartości danej nieruchomości.

Zobacz więcej

Zakup mieszkania – kupujący mogą otrzymać większą ochronę

Kupno mieszkania powinno wiązać się z większą ochroną dla kupujących – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd pracuje aktualnie nad projektem zmian w ustawie deweloperskiej. Wstępne założenia zakładają m.in. likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia oraz powiązanie wpłat z postępami prac budowlanych.

Zobacz więcej

Właściciele działek leśnych nie są odpowiednio chronieni?

Obecnie właściciele działek leśnych muszą liczyć się z różnymi ograniczeniami, które są większe, jeśli tego rodzaju nieruchomość jest położna blisko miasta oraz terenów zabudowanych. W ostatnim czasie na problem stosunkowo niewielkiej ochrony praw właścicieli działek leśnych uwagę zwrócił rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik powołuje się na napływające do jego biura skargi i apeluje do rządu o rozważenie zmian w prawie.

Zobacz więcej

Wywłaszczenie nieruchomości – TK po stronie wywłaszczonych

Przypadki pozbawienia byłych właścicieli albo ich spadkobierców możliwości dochodzenia zwrotu nieruchomości, która przestała być niezbędna dla realizacji celu publicznego, w sytuacji, kiedy dana nieruchomość została zbyta na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu w ramach umowy zawartej w trakcie rokowań przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, są niezgodne z polską konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Zobacz więcej

Nieruchomości rolne – ważna uchwała SN ws. zasad nabywania

Sąd Najwyższy wydał istotną uchwałę dotyczącą zasad nabywania nieruchomości rolnych. Jak wskazano, do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r., nie powinno stosować się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych. Oznacza to, że w praktyce właścicielem w takie sytuacji może stać się także osoba niebędąca rolnikiem.

Zobacz więcej