Wpisy

Odzyskiwanie długów – nowa ustawa ułatwi życie firmom

W przyszłym roku w życie wejść ma nowa ustawa ułatwiająca dochodzenie wierzytelności. Resort rozwoju szykuje zmiany, które powinny ułatwić przedsiębiorcom odzyskiwanie długów od kontrahentów. Planowaną nowelizację przepisów, w tym np. wprowadzenie notarialnych nakazów zapłaty i uproszczenie procedur, pozytywnie oceniają m.in. środowiska biznesowe. Eksperci wskazują na potencjalnie dobry wpływ zmian na kondycję gospodarczą Polski. Zobacz więcej

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty po uprawomocnieniu się wyroku

  Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie, której byliśmy stroną, a nic o niej nie wiemy Co do zasady zgodnie z artykułem 491 kodeksu postępowania cywilnego zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu. Co mamy zrobić jednak, jeżeli nie otrzymaliśmy nakazu zapłaty w […]