Wpisy

Inwestycje budowlane – MIB przedstawiło projekt ustawy inwestycyjnej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje publiczne dotyczące tzw. ustawy inwestycyjnej. Celem nowych przepisów ma być uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Spora część zmian jest związana z planowanym wprowadzeniem nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt trafi do Sejmu najprawdopodobniej jeszcze w 2017 r.

Zobacz więcej

Rząd szykuje nową ustawę o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Większość obecnych rozwiązań zostanie zachowana, ale wprowadzone zostaną też pewne zmiany, które dotyczyć będą m.in. zasad uzyskiwania uprawnień budowlanych oraz funkcjonowania samorządów zawodowych.

Zobacz więcej

Kodeks urbanistyczno-budowlany budzi kontrowersje…

Do wejścia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w życie pozostało jeszcze trochę czasu – niektóre przepisy mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Projekt ten już budzi wiele kontrowersji zarówno wśród inwestorów, jak i projektantów, a także organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego – głównie z tego względu, że w związku z jego wprowadzeniem zmianie będzie podlegało aż 140 różnych ustaw.

Zobacz więcej

Rynek nieruchomości – rząd zapowiada usprawnienie obrotu

W tym tygodniu rząd przyjął projekt zmian dotyczących gospodarki nieruchomościami. Jak przekonują autorzy projektu, celem nowelizacji jest zapewnienie stronom umów o pośrednictwo bardziej przejrzystej i stabilnej sytuacji. Usprawnieniu ulec ma też m.in. zarządzanie nieruchomościami. Nowe regulacje powinny wejść w życie z początkiem września br.

Zobacz więcej

Warunki techniczne obiektów budowlanych na nowych zasadach

Resort infrastruktury i budownictwa kontynuuje prace nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma znieść część procedur i ułatwić przeprowadzanie inwestycji budowlanych. W projekcie przewidziano m.in. określenie na nowo przepisów dotyczących warunków technicznych obiektów budowlanych. Eksperci oceniają, że odpowiednie zmiany powinny ułatwić stosowanie tzw. rozwiązań zamiennych.

Zobacz więcej

Prace nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym wciąż trwają

Najpóźniej do końca czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma przedstawić nową wersją projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanym. Resort przekonuje, że nowe prawo doprowadzi m.in. do przywrócenia i zapewnienia efektywnego gospodarowania przestrzenią. W efekcie procesy lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych mają stać się bardziej efektywne oraz transparentne.

Zobacz więcej

Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało projekt nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projektodawcy zapewniają, że nowe regulacje doprowadzą do skrócenia i uproszczenia procesów inwestycyjno-budowlanych. Społeczeństwo ma uzyskać też większy wpływ na decyzje dotyczące planowania przestrzennego.

Konieczne jest kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem przestrzenią, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego z strategiami rozwoju tworzącego ramy dla przyszłych procesów inwestycyjnych, a jednocześnie pełniącego funkcje ochronne wobec wartości wysoko cenionych” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Nowa ustawa ma kompleksowo regulować procesy inwestycyjne – od polityki przestrzennej do finalnej budowy inwestycji.

Resort infrastruktury i budownictwa zapowiada m.in. skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Likwidacji ulec mają np. zbędne procedury, które obecnie dotyczą najprostszych budowli. Kolejnym celem projektodawców jest zapewnienie efektywniejszego gospodarowania przestrzenią i wzmocnienie społecznego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania. W efekcie przypadki działań, które byłyby sprzeczne z interesami lokalnych społeczności, miałyby zostać znacznie ograniczone. W projekcie zwrócono również uwagę na konieczność stworzenia efektywnego oraz transparentnego procesu lokalizacji/realizacji inwestycji publicznych.

Szczegółowe propozycje zakładają utworzenie tzw. jednego okienka, co ma zdecydowanie skrócić czas potrzebny na załatwienie formalności. Zgodnie z projektem, budowę rozpoczynałoby uzyskanie zgody inwestycyjnej, wydawanej np. przez starostę czy też prezydenta miasta na prawach powiatu. Taka zgoda zastąpi kilka obowiązujących obecnie decyzji, w tym te dotyczące m.in. warunków zabudowy oraz zgłoszenia budowy.

Cały system zostanie podzielony na sześć różnych kategorii. Pierwsza kategoria obejmowałby projekty, które aktualnie nie wymagają żadnej zgody, a najwyższa kategoria odnosić ma się do inwestycji najbardziej skomplikowanych i generujących potencjalne problemy (np. spalarnie śmieci i fabryki).

Ważną nowością będą zmiany dotyczące projektów budowlanych, bowiem w przypadku mniejszych obiektów – w tym np. domów jednorodzinnych – wystarczy projekt odnoszący się wyłącznie do zewnętrznej bryły. Zdecydowanie rzadziej konieczne ma być ponadto występowanie o zgodę w sytuacji zmiany projektu.

Co warte odnotowania, nowej ustawie towarzyszyć mają m.in. przepisy pozwalające na prostą procedurę pozwalającą na legalizację samowoli budowlanych, które powstały przed wejściem w życie nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 września 2016 r.) Kodeks urbanistyczno-budowlany. Aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Nowe regulacje mają być wprowadzane stopniowo w okresie kilku kolejnych lat.