Wpisy

Najem prywatny i podatki. Wkrótce istotne zmiany

W przyszłym roku wprowadzony zostanie roczny limit kwotowy (100 tys. zł), który będzie warunkować możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów pochodzących z tzw. najmu prywatnego (stawka rzędu 8,5 proc.). W przypadku przychodów na poziomie do 100 tys. zł w skali roku obowiązywać będzie nadal stawka 8,5 proc., ale przekroczenie progu skutkować ma zastosowaniem ryczałtu w wysokości już 12,5 proc.

Zobacz więcej

Skarbówka przedstawiła plany na kolejne lata

Znaczne skrócenie czasu przeznaczanego przez podatników na wypełnianie obowiązków podatkowych, dalsze upowszechnianie składania deklaracji podatkowych przez internet, ograniczenie luki w podatku od towarów i usług (VAT) oraz wzrost efektywności egzekucji należności – to główne cele Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na kolejne kilka lat.

Zobacz więcej

Rząd chce wprowadzić minimalny podatek dochodowy CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt, w którym znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego CIT. Danina miałaby dotyczyć bezpośrednio podatników, którzy posiadają komercyjne nieruchomości handlowo-usługowe (np. galerie handlowe) i budynki zakwalifikowane jako biurowe. Podatek ma objąć nieruchomości o znacznej wartości, czyli nieruchomości o wartości początkowej na poziomie ponad 10 mln zł.

Zobacz więcej

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła blokować strony www polskich firm?

Podejrzany przedsiębiorca = przedsiębiorca, który zasługuje na ukaranie blokadą strony internetowej. Regulacje pozwalające Komisji Nadzoru Finansowego na blokowanie witryn internetowych podmiotom, które w jej ocenie łamią prawo, znajdują sie w projekcie nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, stworzonym przez wspomnianą instytucję. Czy takie rozwiązania mają szanse wejść w życie? Niestety, jest to dość prawdopodobne.

Zobacz więcej

Optymalizacja podatkowa coraz trudniejsza – MF wydaje kolejne ostrzeżenie

W ciągu ostatnich kilku tygodni Ministerstwo Finansów opublikowało trzy ostrzeżenia podatkowe. Najnowsze z nich dotyczy optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zagranicznych i regulacji odnoszących się do tzw. miejsca zarządu. W formule ostrzeżeń podatkowych resort finansów przestrzega przed stosowaniem ściśle określonych i opisanych mechanizmów tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

Zobacz więcej

Dobowe wyciągi z rachunków bankowych, czyli nowy obowiązek dla firm

Ministerstwo Finansów wprowadzi obowiązek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowy obowiązek przesyłania plików w formie elektronicznej (JPK_WB) dotyczyć ma w sumie ok. 80 tys. przedsiębiorstw. Odpowiednia nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 1 września br.

Zobacz więcej

Budowla wciąż bez jasnej definicji dla celów podatkowych

Pojęcie budowli nadal nie doczekało się jasnej i precyzyjnej definicji dla celów podatkowych. Problemy z tym związane są widoczne już od lat. Ministerstwo Finansów w ubiegłym roku zapowiedziało przeprowadzenie odpowiednich zmian, ale do tej pory nic się nie zmieniło. O modyfikacje apelują nie tylko eksperci i zainteresowani podatnicy, lecz również m.in. rzecznik praw obywatelskich.

Zobacz więcej