Wpisy

Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić poszkodowanemu całą wartość odszkodowania odpowiadającą kosztom profesjonalnej naprawy pojazdu

Sąd Najwyższy w dniu 18 kwietnia 2018 r. wydał korzystny wyrok (sygn. akt II CNP 43/17) dla wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych, w którym stwierdził, iż poszkodowany ma prawo do wypłaty na jego rzecz całej wartości odszkodowania odpowiadającej kosztom profesjonalnej naprawy samochodu, nawet jeżeli naprawa samochodu nie została przez nas podjęta.

Zobacz więcej

Świadczenie wychowawcze 500 + wolne od zajęć komorniczych

Już prawie dwa lata w obiegu prawnym funkcjonuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca (od 20 sierpnia 2016 r.) wyłączenia świadczeń wychowawczych, takich jak 500 plus spod egzekucji komorniczej. Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego środki otrzymywane na podstawie przyznanych świadczeń przez państwo, w tym również, zasiłków i dodatków socjalnych nie podlegają egzekucji.

Zobacz więcej

Jak sprawdzić dewelopera?

Planując zakup mieszkania, należy bezwzględnie podjąć działania zmierzające do ustalenia sytuacji finansowej i prawnej dewelopera. Decyzja o kupnie nieruchomości często wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego na długie lata, dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie dewelopera lub zlecenie tych czynności profesjonalnej kancelarii prawniczej.

Zobacz więcej

Czy można wygrać ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie zaległego czynszu?

Od kilkunastu miesięcy polepsza się sytuacja finansowa Polaków, jednakże nadal gros osób posiada spore problemy z nieterminowo spłacanymi należnościami. Niestety temu zjawisku sprzyjają nadal wypłacane niskie pensje w sektorze prywatnym, które charakteryzują się sporą dysproporcją w stosunku do wynagrodzeń osiąganych za naszą zachodnią granicą, a także rosnące ceny produktów i usług. Okoliczności te, powodują, iż spora część Polaków posiada znaczące zadłużenia w zapłacie czynszu w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Zobacz więcej

Czy reklama lub ogłoszenie internetowe stanowi ofertę?

Dzisiejsza gospodarka to głównie konsumpcjonizm, w którym jesteśmy bombardowani sporą ilością reklam oraz ogłoszeń promujących sprzedaż różnych towarów i usług. Czasami zdarza się, że zakupiony towar odbiega od propozycji zawartej w ogłoszeniu, a sprzedawca tłumaczy się faktem, iż ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Czy ma on jednak rację? Kiedy sprzedawca może zwolnić się z obowiązków nałożonych przez prawo względem tzw. oferty?

Zobacz więcej

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa udzielamy w różnych sytuacjach życiowych, np. do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzania prawem.  Za jego pośrednictwem umocowujemy określoną osobę, by reprezentowała nasze sprawy oraz interesy przez dany czas. Niekiedy jednak występują niespodziewane sytuacje, które wywołują skutki prawne w postaci odwołania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Zobacz więcej