Wpisy

Windykacja masowa dla kontrahentów szpitali

SPECJALIZACJA – WINDYKACJA | KANCELARIA PRAWNA

Wielu przedsiębiorców spotyka się z problemem dotyczącym windykacji zaległości placówek medycznych. Nic dziwnego, gdyż często np. możliwość zbycia wierzytelności jest dość skomplikowana w zależności od tego czy czy jest to placówka publiczna, czy prywatna. Ponadto szpital może zabezpieczyć się na wypadek obrotu jego wierzytelnościami. Wystarczy, że w umowie z dostawcami zostanie umieszczony zakaz zbywania wierzytelności. 

 

Co pozostaje w takiej sytuacji? Możliwość rozłożenia na raty należności? Odsetki za zwłokę z płatnością takich rat? W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest konsultacja z kancelarią prawną. My natomiast zasugerujemy Ci windykację, a jeśli Twoich dłużników jest więcej – windykację masową. Sprawdź na czym to polega właśnie w tym artykule!

Kancelaria Kufieta – otrzymaj zwrot swojego długu!

Rozwiązanie problemu wbrew pozorom nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać. Naszym dłużnikiem jest szpital więc niejednokrotnie placówka publiczna. Zdecydowanie prościej jest dochodzić swojej należności od jednostek prywatnych. Szpital jak każdy dłużnik powinien wykonywać swoje zobowiązania terminowo. W rzeczywistości często zdarza się, że nasz interes pozostaje niezaspokojony. Nie ma jednego, uniwersalnego schematu działania w takiej sytuacji, dlatego nasza kancelaria prawna podchodzi do każdej sprawy w sposób indywidualny.

Co jeśli szpital nie wypłaca kontrahentowi należności?

Jeśli szpital nie chce wynegocjować porozumienia z dostawcą, to konieczna staje się odpowiednia procedura prawna. Swoje należności trzeba  realizować.  Jeśli szpital nie ma kapitału, to może dobrowolnie skorzystać z umowy pożyczki lub innej formy finansowania zewnętrznego. Wszystko zależy od tego w jaki sposób podejdziemy do sprawy naszego klienta. Kancelaria prawna może wynegocjować warunki takiego finansowania, przygotować plan spłaty bądź domagać się spłaty na drodze sądowej. W tym wypadku problematyczny bywa zakazu sprzedawania długów szpitali bez ich zgody. W praktyce takie  sprzedaże mogą być uznane za nieważne. Dlatego lepiej jest po prostu odzyskać swoją należność dla siebie.

Ile zapłacę za windykację masową?

W tym aspekcie będzie to tylko 1,25% wartości przedmiotu sporu zamiast 5%. Dlaczego tak mało? Głównie z tego względu, że postawimy na Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Procedura jest zdecydowanie mniej kosztowna w realizacji i ułatwia prowadzenie postępowania. W normalnym postępowaniu mamy sztywne ramy opłat. Należności w przypadku szpitali nawarstwiają się w ogromnym tempie. Bardzo trudne jest w wielu przypadkach dochodzić swojej należności od placówek publicznych. W tym wypadku windykacja masowa z pomocą Kancelarii Kufieta ułatwi Ci odzyskać środki na podstawie czynności sądowej oraz komorniczej.

Kancelaria Kufieta skorzystaj z windykacji jako kontrahent szpitala

Zrealizowałeś zamówienie dla takiej placówki i nie uzyskałeś zapłaty w terminie? Najczęściej nie będziesz mógł upoważnić do windykacji kosztów np. leków instytucji finansowej. Ponadto nie działają też umowy konsorcjum w przypadku producentów. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Klienci zgłaszają się do naszej Kancelarii prawnej z problemami dotyczącymi odzyskiwania należności bardzo często. Mamy świadomość w jakiej sytuacji znajdują się kontrahenci szpitali. Windykacja masowa w tym aspekcie bywa niezwykle skomplikowana. Dlatego Kancelaria Kufieta doradzi Ci w Twojej sprawie! Do każdego zadłużenia trzeba podejść w sposób indywidualny. Skonsultuj swoją sprawę z naszymi radcami prawnymi! Przeprowadzimy windykację i odzyskamy Twoje pieniądze!

 

 

Jakie są koszty i opłaty zniesienia współwłasności?

SPECJALIZACJA – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI | KANCELARIA PRAWNA

Współwłasność jest równoznaczna z tym, że kilku właścicieli posiada prawa do tej samej rzeczy czy nieruchomości. W praktyce roszczenia z tego tytułu nigdy się nie przedawniają. Zniesienie współwłasności najczęściej następuje w postępowaniu nieprocesowym w drodze orzeczenia sądowego. Warto jednak wspomnieć, że w tym celu konieczne staje się poniesienie poszczególnych opłat i kosztów zniesienia współwłasności. Ile kosztuje postępowanie? Ile zapłacimy za takie rozwiązanie prawne? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Kancelaria Kufieta – pamiętaj jeszcze o podatku od zniesienia współwłasności!

Zniesienie współwłasności np. w przypadku nieruchomości często nie jest neutralne podatkowo. W praktyce z naszej kancelarii prawnej konieczne staje się wliczenie skutków podatkowych wynikających Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty podatkowe transakcji przed rozpoczęciem postępowania. Podatek będzie inny w zależności od sposobu zniesienia np. przy:

 • fizycznym podziale nieruchomości, 
 • zbyciu nieruchomości,
 • przyznaniu nieruchomości jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli.

Kancelaria prawna – opłata od wniosku do sądu

Pierwsze koszty poniesiesz już przy wniesieniu sprawy do sądu. Reguły określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wysokość takiej opłaty będzie zależeć od relacji oraz decyzji podjętych z pozostałymi współwłaścicielami. Jeśli pismo pozostaje nieopłacone, to sąd wzywa do uiszczenia opłaty. Ponadto nie podejmie on żadnej czynności dopóki pismo pozostaje nieopłacone. 

 

W przypadku wspólnej wizji i zgodnego projektu pobierana jest opłata w kwocie 300 zł za zniesienie współwłasności. Kwota może jednak ulec zmianie do nawet 1 000 zł. Opłata od pisma musi być wniesiona przy wnoszeniu wniosku za pośrednictwem poczty, kasy sądu bądź banku. Wniosek powinien zawierać dowody dotyczące prawa własności, jak i precyzyjne określenie rzeczy podlegającej współwłasności.

Kto płaci za zniesienie współwłasności?

W tym wypadku przepisy jednoznacznie wskazują, że to wnioskodawca jest zobowiązany do opłacenia wniosku. Postępowanie nie zostanie zapoczątkowane, jeśli opłata nie zostanie wniesiona do sądu właściwego dla postępowania, czyli sądu rejonowego w okręgu, w którym położona jest współwłasność.

Kancelaria prawna Kufieta – na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o zniesienie współwłasności?

Przede wszystkim do wniosku związanego z nieruchomością należy załączyć wypis z księgi wieczystej bądź zbioru dokumentów. Oprócz tego nie jest niezbędne określenie sposobu zniesienia współwłasności. W tym aspekcie wystarczy jedynie propozycja rozwiązania. We wniosku umieścić można więc obowiązek spłaty pozostałych współwłaścicieli, opcję sprzedaży rzeczy z podziałem uzyskanej sumy bądź żądanie fizycznego podziału rzeczy. Wszystko w zależności od indywidualnych założeń.

Dopasuj odpowiednio opłaty i koszty do swojej sprawy!

Pytania dotyczące wysokości opłat zniesienia współwłasności to problem, z którym klienci zgłaszają się do nas bardzo często. Problemu nie ma jeśli wszyscy współwłaściciele pozostają zgodni co do podziału. Taka sytuacja jednak zdarza się bardzo rzadko. Kancelaria prawna Kufieta zajmuje się kompleksowo kwestiami współwłasności. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i opiszesz swój problem. Nasi radcy prawni opracują odpowiednie rozwiązanie Twojej sprawy i doradzą Ci jak zapłacić nie więcej niż to konieczne! 

 

Windykacja masowa dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

SPECJALIZACJA – WINDYKACJA | KANCELARIA PRAWNA

Nie ma przedsiębiorcy, który w czasie prowadzenia interesów nie napotka problemu związanego ze spłatą należności. Wielu firmom zdarza się posiadać co najmniej kilku dłużników, którzy będzie nie są skłonni do uiszczenia swojej należności. Niektórzy nie zapłacili za towary, a inni pozostawili faktury bez żadnej informacji zwrotnej. Co w przypadku, gdy liczba dłużników jest dość duża? W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości pozostaje pewna kwota do rozliczenia. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest windykacja masowa. Czy wiesz jak odzyskać w ten sposób swoją należność? Czy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej? Sprawdź właśnie w tym artykule!

Co jeśli dłużnik nie chce się z nami dogadać?

Bardzo często trudno jest uzyskać zwrot naszej należności z pomocą negocjacji. W tym aspekcie konieczne staje się wejście na drogę bezpośrednio sądową. Rozwiązanie wbrew pozorom nie jest tak kosztowne jak się wydaje, jednak dobrze jest skorzystać w tym aspekcie z pomocy kancelarii prawnej, która poprowadzi postępowanie i będzie doradzać na każdym jego etapie. W tym aspekcie proponujemy naszym klientom Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), które stanowi rozwiązanie posiada wiele zalet i nie ma większych wad.

Windykacja masowa – jaki sposób odzyskam moją należność?

To bardzo proste. Wszystko odbędzie się na drodze sądowej. W tym aspekcie wystarczy wypełnić elektronicznie formularz pozwu. Na tym etapie nie trzeba dołączać do pozwu żadnych dokumentów w odróżnieniu od standardowej procedury. Czas rozpoznania w EPU to od 1 tygodnia do 2 miesięcy. Przy czym obieg pism odbywa się w formie elektronicznej, a o wydanym nakazie zapłaty dowiemy się od razu, jak tylko zostanie on umieszczony w systemie. Sąd z urzędu nada orzeczeniu klauzulę wykonalności, dzięki której można skierować sprawę do Komornika.

Z doświadczenia kancelarii prawnej – ile zapłacę za windykację masową?

W praktyce przy wykorzystaniu EPU będzie to tylko 1,25% wartości przedmiotu sporu zamiast 5%. Windykacja masowa w praktyce jest obsługą dużej ilości zadłużeń. Często w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i zarządców należności nawarstwiają się w ogromnym tempie i ciężko jest dochodzić należności od każdego z osobna. Windykacja masowa z pomocą Kancelarii Kufieta pozwoli Ci odzyskać zaległe środki i odbywa się na podstawie czynności egzekucji sądowej i komorniczej. W niektórych przypadkach Istnieje także możliwość dokonywania również czynności charakterystycznych dla windykacji indywidualnej.

Kancelaria Kufieta czy można dogadać się z dłużnikiem?

Jak najbardziej jednak zdarza się to niezmiernie rzadko. Jednym z pierwszych kroków jest rozmowa i ustalenie wspólnie warunków spłaty. W przypadku braku odpowiedzi pozostaje nam droga sądowa, która nie jest rzadkością. Kancelaria Prawna Kufieta dość często dochodzi wierzytelności klienta dopiero na podstawie orzeczenia. Schemat działania jest bardzo prosty – kontaktujesz się z nami, dostarczasz dokumentację, a po naszej stronie pozostaje reszta formalności.

Windykacja masowa dla spółdzielni – Kancelaria Prawna Kufieta

Sprawy trafiające do naszej Kancelarii prawnej niezwykle często związane są z odzyskiwaniem należności np. zarządców nieruchomości. W praktyce zajmiemy się windykacją masową należności dla każdego klienta. Skonsultuj swoją sprawę z naszymi adwokatami i radcami prawnymi. Pomożemy Ci w Twojej sytuacji! Przeprowadzimy skuteczną windykację i odzyskamy Twoją należność.

Jak znieść współwłasności budynków w pionie i poziomie?

SPECJALIZACJA – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI | KANCELARIA PRAWNA

Własność jednej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W takiej sytuacji oznacza to, że nierzadko po upływie pewnego czasu będą one decydowały się na jej likwidację. Wynika to zresztą z samej charakterystyki współwłasności, która nierzadko okazuje się stanem przejściowym. W zasadzie może ona zostać zniesiona w każdym czasie i roszczenie nie przedawnia się. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany takim zniesieniem to musisz być jednak gotów na to, że każdy ze współwłaścicieli może mieć zupełnie inne plany co do wspólnej nieruchomości. Niejednokrotnie w takiej sytuacji konieczne staje się skorzystanie z drogi sądowej. W jaki sposób znieść współwłasność budynku? Do czego przydaje się w takiej sytuacji pomoc ze strony radcy lub kancelarii prawnej? Dowiedz się – właśnie w tym artykule!

Kancelaria prawna – czy można znieść współwłasność nieruchomości?

Podział fizyczny nie jest dopuszczalny w każdej sytuacji. Przede wszystkim nie może stać w sprzeczności z zasadami społeczno – gospodarczymi lub sprzeczny z przepisami prawa wynikającymi z Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zniesienie współwłasności nie powinno skutkować istotną zmianą nieruchomości bądź co gorsza zauważalnym zmniejszeniem jej wartości. Co do zasady nie można zaś podzielić fizycznie budynków według pięter. 

Podziel swój budynek pionowo!

W tym aspekcie możliwe staje się jednak podzielenie nieruchomości pionowo wraz z działką, ale w sytuacji gdy linia podziału przebiega przez ścianę dzielącą budynek na samodzielne części. Przez podział rozumiane jest wyodrębnienie poszczególnych lokali i ich własności. Przy czym takie rozwiązanie nie jest podziałem całkowitym. Dlaczego? Grunt i części budynku uznane za wspólne pozostaną przeznaczone do użytku wspólnego każdego właściciela lokalu.

Podział i zniesienie współwłasności – Kancelaria Kufieta

Podział nieruchomości wedle płaszczyzn pionowych jest możliwy, jeśli powstają odrębne budynki. Podział wraz z gruntem może zostać dokonany, jeśli linia podziału budynku jest zgodna z linią podziału gruntu. Oprócz tego musi ona przebiega według płaszczyzny będącej ścianą dzielącą budynek na dwie samodzielne części. Dodatkowo jeśli w wyniku podziału będzie konieczność dalszego użytkowania przez użytkowników jednego z nowopowstałych budynków z konkretnych części nowego budynku, to można ustanowić w tym celu służebność.

Kiedy nie mogę podzielić budynku w pionie?

W tym aspekcie orzecznictwo Sąd Najwyższego wskazuje, że pionowy podział pionowy podział budynku w taki sposób, że linia podziału dzieli go na części nieregularne bądź przebiega bezpośrednio przez pomieszczenia znajdujące się w budynku jest niedopuszczalny. Dodatkowo niemożliwy jest także podział, gdy linia nie pokrywa się z granicą nowo utworzonych działek. W takiej sytuacji oznaczałoby to kolizję z podstawowymi zasadami prawa rzeczowego z art. 46-48 Kodeksu cywilnego.

Kancelaria Prawna Kufieta – podział nieruchomości na korzystnych zasadach!

Sprawy dotyczące zniesienia współwłasności w pionie lub poziomie to częsty temat wśród naszych klientów. Masz problem z nieruchomością? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów! Kancelaria Prawna Kufieta pomoże Ci uzyskać korzystne orzeczenie lub wynegocjuje korzystne warunki z pozostałymi współwłaścicielami. Zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalmy strategię działania!

 

 

 

W jaki sposób przeprowadzić wywiad gospodarczy?

SPECJALIZACJA – RAPORT GOSPODARCZY | KANCELARIA PRAWNA

Podejmowanie współpracy z kontrahentem zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. W szczególności, jeśli zetkniemy się z nierzetelnym partnerem biznesowym. Warto zweryfikować przedsiębiorcę, z którym zamierzamy prowadzić interesy, aby uniknąć strat finansowych i wizerunkowych firmy. Bardzo często wystarczy po prostu uwierzytelnić informacje o przeszłości wspólnika. Tutaj z kolei bardzo przydatny niejednokrotnie okazuje się wywiad gospodarczy. Jak go przeprowadzić i na czym polega? Czy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej przy wywiadzie gospodarczym? Dowiedz się w tym artykule!

Kancelaria prawna – czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy polega na pozyskaniu informacji o danym przedsiębiorstwie. W tym aspekcie nie wystarczą same dane finansowe, ale również wszelkie dotyczące zdarzeń prawnych czy kadrowych. Dzięki temu o wiele prościej jest oszacować ryzyko związane podjęciem współpracy z konkretnym podmiotem. Wywiad gospodarczy pozwala ograniczyć możliwość, że kontrahent nie płaci faktur za dostarczone przez nas usługi lub towary. Przeterminowane płatności to bardzo częsty problem wśród przedsiębiorców w Polsce, który w głównej mierze znacznie hamuje rozwój firmy.

W jaki sposób przeprowadzić wywiad gospodarczy z pomocą kancelarii prawnej?

Decyzję o podjęciu lub odrzuceniu współpracy warto podejmować w oparciu o dokładnej informacje na temat przyszłego wspólnika. Pomoże to m.in. w uwzględnieniu odpowiednich form zabezpieczenia transakcji. W tym momencie kancelaria prawna może dokonać odpowiedniej analizy i przedstawić raport, który podsumowuje wiarygodność oraz wypłacalność wskazanego przedsiębiorcy. W dokumencie  poza informacjami powszechnie znanymi znajdą się również powszechnie znane, jak i mniej oficjalne dane finansowe. W szczególności te drugie mogą być głównym czynnikiem wpływającym na np. wykluczenie współpracy.

Jakie informacje zweryfikuje kancelaria prawna?

Oficjalne dane często pozostają niewystarczające. Dla przykładu nie bez znaczenia pozostają powiązania kapitałowo – osobowe danego przedsiębiorcy. Przed nawiązaniem współpracy niezbędne jest, aby sprawdzić jaka osoba pełniła daną funkcję i jaka jest kondycja spółki. Na podstawie wpisów ujawnionych lub wykreślonych w księdze wieczystej możliwa jest weryfikacja trwałych składników majątkowych przedsiębiorstwa, a w tym nieruchomości. Kancelaria prawna przeprowadzając wywiad gospodarczy sprawdzi czy przedsiębiorca jest zadłużony, a także czy prowadzono wobec niego postępowania egzekucyjne. Nierzadko nieruchomości naszego przyszłego wspólnika stanowią już zabezpieczenie innych zobowiązań.

Która kancelaria prawna przeprowadzi wywiad gospodarczy we Wrocławiu?

Bardzo dobrym pomysłem jest weryfikacja naszego przyszłego kontrahenta przed przystąpieniem do podpisania umowy. Niezależnie od tego, czy działa on na terenie Wrocławia, czy też poza nim. Jako kancelaria prawna wykonamy dla Ciebie wywiad gospodarczy – wystarczy, że podasz nam niezbędne dane. Zweryfikujemy ruchomości i nieruchomości, które posiada dana osoba bądź podmiot. Dokonamy niezbędnej analizy danych z ksiąg wieczystych, sprawdzimy czy samochody wykorzystywane przez przedsiębiorcę faktycznie należą do niego, a także jakie nieruchomości firma zbyła w przeszłości. Dodatkowo sporządzimy raport dotyczący udziałów w spółkach i pełnionych w nich funkcjach.

Kancelaria Kufieta – kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Wystarczy przybliżyć sytuację, która spotyka często naszych kontrahentów. Wyobraź sobie, że masz kontrahenta, z którym chcesz handlować, ale nie wiesz czy jest wypłacalny. Planujesz sprzedać mu towary i obawiasz się, że należności trzeba będzie dochodzić sądownie. Rozwiązanie jest dość proste – skorzystaj z pomocy naszych prawników i radców. Kancelaria Kufieta przeanalizuje Twojego przyszłego wspólnika i oceni ryzyko podjęcia z nim współpracy!

Na jakim etapie jest upadłość spółki Hussar Transport?

Szanowni Państwo,
otrzymujemy od Klientów różne, czasami sprzeczne informację na temat upadłości firmy Hussar Transport Spółka Akcyjna.

Większa część Klientów, nie może znaleźć żadnych wiarygodnych informacji o statusie prawnym Hussar Transport, dlatego chcemy przekazać Państwu posiadane przez nas kluczowe dane:

W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa X Wydział Gospodarczy, zarejestrowane są obecnie trzy sprawy:

 1. Pod sygnaturą X Gu 1516/18 – wniosek złożony przez Wierzyciela Xbert Sp. z o.o.
  w dniu 26 lipca 2018 roku o ogłoszenie upadłości. Brak w tej sprawie terminu zakończenia, oraz nie zostało wydane żadne postanowienie.
 2. Pod sygnaturą X Gu 1535/18 – wniosek złożony przez dłużnika Hussar Transport,
  w dniu 27 lipca 2018 roku o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten został zwrócony do dłużnika w dniu 21 sierpnia, ze względu na braki formalne.
 3. Pod sygnaturą X Gu 1821/18 – wniosek złożony przez dłużnika Hussar Transport,
  w dniu 5 września 2018 roku o ogłoszenie upadłości. Brak w tej sprawie terminu zakończenia, oraz nie zostało wydane żadne postanowienie.

W sprawie wniosku wierzyciela Xbert Sp. z o.o., jak i w sprawie najświeższego wniosku spółki Hussar Transport, nie ma terminu oraz informacji o zakończeniu postępowania. Co istotnie, nie ma również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Aktualny stan sprawy można monitorować również na stronie: www.imsig.pl

Pełny wgląd do akt, na podstawie art. 228 Ustawy Prawo Upadłościowe, uzyskamy po wydaniu postanowienia w danej sprawie oraz po jego ogłoszeniu w MSiG. Oznacza to, że na tym etapie wgląd do akt, ma jedynie dłużnik, czyli Hussar Transport S.A. oraz wierzyciel spółki – Xbert Sp z o.o.

Kancelaria monitoruje sprawę na bieżąco. To bardzo ważne, aby na czas odczytać w MSiG publikację informacji o upadłości, gdyż wnioski o wpis na listę wierzytelności, należy składać w terminie 30 dni od dnia publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W tej sytuacji nie będzie indywidualnych powiadomień. W przypadku zachowania terminu na zgłoszenie, nie ma negatywnych ryzyk określonych w prawie upadłościowym, np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, gdy doszło już do ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.

Często pytają Państwo o to, czy na tym etapie, jest sens kierować powództwo o zapłatę do właściwego Sądu, czy pierw czekać na rozpoznanie wniosków oraz wydanie postanowienia? Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często postępowania upadłościowe nie mogą się toczyć, z uwagi na brak zachowania wymogów formalnych.

Często firmy składają wnioski dla samej zasady złożenia takowego wniosku, aby właśnie zniechęcić wierzycieli do wszczynania postępowań sądowych. Jak będzie tutaj? Trudno jednoznacznie stwierdzić, jednak dotychczasowe działania spółki, skłaniają nas do stwierdzenia, iż spółka Hussar Transport, działała właśnie w taki sposób.

Jeśli więc, dojdzie do ogłoszenia upadłości, to złożone pozwy, będą bezpośrednio stanowiły zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Jeśli jednak upadłość nie zostanie ogłoszona, to mając tytuł wykonawczy, czyli nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, możemy sprawę kierować na drogę postępowania egzekucyjnego oraz zajmować dostępne środki pieniężne.

Kontaktując się z Kancelarią, mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności od grupy spółek Hussar.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Wypłacalność spółek Hussar – jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy?

Szanowni Państwo,
wiele osób, kontaktując się z naszą Kancelarią pyta, jaka jest realna szansa na odzyskanie należności?

Fakty są takie, iż spółka Hussar Gruppa, w dniu 13 sierpnia br. złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa, wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej w ramach przyśpieszonego postępowania układowego, spółka chciała zaproponować obligatariuszom zwrot 40% zainwestowanych pieniędzy. Środki na zaspokojenie obligatariuszy, miały pochodzić m.in z wypłacanych dywidend spółce Hussar Transport, wobec której znajdują się obecnie już 3 wnioski o ogłoszenie upadłości. Jeden z nich został zwrócony, ze względu na kolejne braki formalne. Więcej szczegółów na ten temat przedstawimy w kolejnym materiale.

Jakie są wobec powyższego powiązania pomiędzy tymi dwoma spółkami?

Spółka Hussar Gruppa emitowała obligację. Środki uzyskane z tytułu emisji obligacji, były inwestowane w innych spółkach jak np. w Hussar Transport S.A. Spółka Hussar Gruppa na podstawie umów pożyczek, pożyczała środki pieniężne spółce Hussar Transport, która realizowała usługi transportowe za pośrednictwem głównie podwykonawców. Z wykonywanych usług transportowych, Hussar Transport S.A. spłacał pożyczki względem spółki Hussar Gruppa. Oznacza to że Hussar Gruppa S.A. będzie mogła zaspokajać się z majątku spółki Hussar Transport.

To zdecydowanie poprawia sytuację obligatariuszy. Gdybyśmy bowiem mieli dochodzić roszczeń jedynie w oparciu o majątek spółki, środki trwałe oraz środki pieniężne, sytuacja byłaby zdecydowanie cięższa.

Obligatariusze mogą dochodzić swoich roszczeń za pośrednictwem komornika w celu dochodzenia wierzytelności przysługujących spółce Hussar Gruppa wobec Hussar Transport S.A.

Pomimo braku majątku, istnieje więc, realna szansa na zaspokojenie swoich roszczeń, gdyż są wierzytelności, które Hussar Gruppa posiada względem innych podmiotów.

Kontaktując się z Kancelarią, mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności od grupy spółek Hussar.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Odsetki przy roszczeniach odszkodowawczych

Na konkretnym przypadku faktycznym tłumaczymy, jak w polskim prawie ujęte jest zagadnienie dochodzenia odsetek przy roszczeniach odszkodowawczych.

Pytanie

Od jakiego momentu zasadne jest dochodzenie odsetek pozostających w związku z roszczeniem odszkodowawczym?

Stan faktyczny

Jan Kowalski 12 listopada 1998 roku zawarł ze Skarbem Państwa (Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa – AWRSP) umowę, na mocy której zakupił od Agencji lokal mieszkalny. Zakupiony lokal, zgodnie z zawartą umową, składał się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki.

W 2009 r. wobec Jana Kowalskiego zapadł wyrok o eksmisję, zobowiązujący go do opuszczenia jednego z zakupionych od Agencji pomieszczeń. Okazało się bowiem, że Agencja nie była uprawniona do sprzedaży Janowi Kowalskiemu wspomnianego pokoju. Jan Kowalski zastosował się do wyroku i opuścił sporne pomieszczenie. 18 sierpnia 2009 r. wystosował jednak w stosunku do Agencji pismo stanowiące w istocie żądanie o odszkodowanie za utracony pokój. Agencja co do zasady roszczenie uznała, kwestionując jedynie jego wysokość, w związku z czym pojawił się problem terminu, od którego Jan Kowalski mógłby skutecznie domagać się zapłaty odsetek. Agencja utrzymywała, że jedynym słusznym momentem będzie chwila wyrokowania, gdyż dopiero wtedy ustalona zostanie dokładna wysokość przysługującego Janowi Kowalskiemu odszkodowania.

Jan Kowalski natomiast zapłaty odsetek domagał się od momentu skierowania do Agencji wspomnianego żądania o odszkodowanie, ponieważ to właśnie wówczas jego roszczenie zostało w pełni sprecyzowane i uznane także przez Agencję.

Analiza

Przedmiotowe rozważania należałoby zacząć od treści art. 481 ustawy – Kodeks cywilny (dalej „kc”), zgodnie z którym w momencie gdy dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel ma prawo żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie stanowiło następstwo okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wskazany przepis nakazuje zatem dłużnikowi płacić odsetki niezależnie od przyczyny uchybienia terminowi płatności sumy głównej. Sam fakt opóźnienia przesądza bowiem o tym, że wierzycielowi należą się odsetki niejako automatycznie.

Nie podlega dyskusji, iż okolicznością kluczową dla zastosowania dyspozycji art. 481 kc jest ustalenie daty wymagalności zobowiązania, a mówiąc ściślej – terminu, w którym powinno ono zostać wykonane przez zobowiązanego, aby nie narazić się na powstanie roszczenia akcesoryjnego, jakim są właśnie odsetki. W związku z tym niezbędne jest powołanie się na treść art. 455 kc, który wyraźnie wskazuje, że w przypadku braku oznaczenia terminu spełnienia świadczenia staje się ono bezwzględnie wymagalne z chwilą wezwania dłużnika przez wierzyciela do zapłaty.

Przekładając powyższą analizę na opisany wcześniej stan faktyczny, zauważyć należy, iż Jan Kowalski (jako wierzyciel) wystosował do będącej dłużnikiem Agencji wezwanie do zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem należnego odszkodowania już 18 sierpnia 2009 r. Agencja roszczenie uznała, a zatem fakt zasadności żądania Jana Kowalskiego nie budził we wskazanych okolicznościach najmniejszych zastrzeżeń. W związku z tym uznać bezsprzecznie trzeba, że chwilę wymagalności przysługującego Janowi Kowalskiemu świadczenia w postaci odszkodowania należy ściśle łączyć z wystosowanym w stosunku do Agencji wezwaniem do zapłaty.

Warto powołać się także na stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który to w jednym ze swoich wyroków (z 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt – I ACa 1200/12) jednoznacznie wskazał, że „zasądzenie odsetek od daty wyrokowania prowadzi w istocie do ich umorzenia za okres sprzed daty wyroku i stanowi nieuzasadnione uprzywilejowanie dłużnika, skłaniając go niekiedy do jak najdłuższego zwlekania z opóźnionym świadczeniem pieniężnym, w oczekiwaniu na orzeczenia sądu znoszące obowiązek zapłaty”.

Podobny pogląd wyrażony został też w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach (wyrok z 7 września 2007 r.), który słusznie przyznał, iż: „zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia od daty wyrokowania w istotny sposób preferuje interesy zobowiązanego”.

Odpowiedź

Reasumując, odsetki pozostające w ścisłym związku z roszczeniem odszkodowawczym mogą być skutecznie dochodzone nie od daty wyrokowania, a już od chwili skierowania do drugiej strony stosunku prawnego wezwania do zapłaty odpowiedniej sumy tytułem odszkodowania. Opowiedzenie się za innym rozwiązaniem prowadziłoby bowiem z jednej strony do niedopuszczalnego pomniejszania praw wierzyciela, z drugiej zaś strony – faworyzowania pozycji dłużnika, co w obowiązującym porządku prawnym nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Podstawa prawna

– Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta