Wpisy

Sukces w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nasza kancelaria osiągnęła kolejny sukces w sprawie dotyczącej ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pierwotnie sąd pierwszej instancji uznał, że Klientka nie posiada zdolności upadłościowej, ale dzięki umiejętnemu przedstawieniu w zażaleniu szeregu zarzutów sąd drugiej instancji przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Początkowo sąd pierwszej instancji oddalił wniosek, uznając, że Klientka nie posiada zdolności upadłościowej. Nasz zespół w zażaleniu na postanowienie sądu pierwszej instancji podniósł szereg zarzutów, które okazały się skuteczne i przekonały sąd drugiej instancji. Efektem było uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, pozwalając tym samym kancelarii na wywalczenie dla Klientki upadłości konsumenckiej, czyli oddłużenia oraz szansy na nowe życie.

Aktualnie nasza kancelaria kontynuuje współpracę z Klientką, pomagając i wspierając ją w kolejnych etapach postępowania.

Poniżej można znaleźć postanowienie w tej sprawie.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

postanowienie ws. upadłościwniosek o upadłość

Nieruchomości rolne – ważna uchwała SN ws. zasad nabywania

Sąd Najwyższy wydał istotną uchwałę dotyczącą zasad nabywania nieruchomości rolnych. Jak wskazano, do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r., nie powinno stosować się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych. Oznacza to, że w praktyce właścicielem w takie sytuacji może stać się także osoba niebędąca rolnikiem.

Zobacz więcej

Podatek od nieruchomości – koniec problemów z solidarną odpowiedzialnością

Sejm przyjął projekt nowelizacji, która ma zlikwidować obecne problemy z zasadą solidarnej odpowiedzialności oraz podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości. Po zmianach zasada ta będzie ograniczona w przypadku, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z opodatkowania. Niezwolniony z podatku współwłaściciel będzie odpowiadać jedynie za adekwatną do jego udziałów część daniny.

Zobacz więcej

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych? [część 1]

Konieczność ponoszenia przez strony postępowania kosztów sądowych w wielu wypadkach mogłaby stanowić barierę dla dochodzenia swoich praw przez osoby najuboższe, a także znacząco wpływać na wysokość koniecznych do ponoszenia kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie instytucja przewidziana w art. 100 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, umożliwiająca sądowi zwolnienie strony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości. Jej wprowadzenie miało na celu ograniczenie barier w poszukiwaniu ochrony cywilnoprawnej swoich praw przed sądem.

Zobacz więcej

Bez napięć w podatku od energii elektrycznej – przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić

W codziennej pracy nasza kancelaria zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych o rozległym przedmiocie działalności. Różnorodność spraw, a tym samym ich rozmaitość, wymaga od zespołu szerokiej wiedzy i umiejętności – w tym również w zakresie obsługi przedsiębiorstw o produkcyjnym profilu działalności, cechującym się wysokim poziomem energochłonności. Właśnie dla nich ustawodawca przewidział rewolucyjne zmiany w zakresie akcyzy, pozwalające na zaprzestanie wpłat ogromnych sum tytułem podatku od energii elektrycznej.

Zobacz więcej

Rynek nieruchomości – rząd zapowiada usprawnienie obrotu

W tym tygodniu rząd przyjął projekt zmian dotyczących gospodarki nieruchomościami. Jak przekonują autorzy projektu, celem nowelizacji jest zapewnienie stronom umów o pośrednictwo bardziej przejrzystej i stabilnej sytuacji. Usprawnieniu ulec ma też m.in. zarządzanie nieruchomościami. Nowe regulacje powinny wejść w życie z początkiem września br.

Zobacz więcej