Wpisy

Jak zostać właścicielem nieruchomości bez zawierania umowy?

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie prawa własności nieruchomości. Jednym z nich jest zasiedzenie. To instytucja prawa cywilnego, która działa w praktyce tak, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze – wtedy do zasiedzenia potrzeba aż 30 lat. Zobacz więcej