Wpisy

Czy można wygrać ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie zaległego czynszu?

Od kilkunastu miesięcy polepsza się sytuacja finansowa Polaków, jednakże nadal gros osób posiada spore problemy z nieterminowo spłacanymi należnościami. Niestety temu zjawisku sprzyjają nadal wypłacane niskie pensje w sektorze prywatnym, które charakteryzują się sporą dysproporcją w stosunku do wynagrodzeń osiąganych za naszą zachodnią granicą, a także rosnące ceny produktów i usług. Okoliczności te, powodują, iż spora część Polaków posiada znaczące zadłużenia w zapłacie czynszu w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Zobacz więcej

Giełda wierzytelności – co powinien wiedzieć wierzyciel?

Wierzytelności dłużników mogą być w świetle prawa odsprzedawane innym podmiotom. Jest to coraz częstsza praktyka wierzycieli, którzy nie mają cierpliwości i siły do prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych wobec swoich dłużników, a w związku z powyższym sięgają po ten łatwiejszy i nader szybszy sposób odzyskania przynajmniej części swoich pieniędzy.

Zobacz więcej

Uszczuplenie majątku przez dłużnika

Gdyby posłuchać czasami anegdot komorników o pomysłach, jakie przychodzą do głowy dłużnikom, dotyczących opóźnienia lub udaremnienia egzekucji komorniczej, można by z tych historyjek napisać całkiem dobry scenariusz do filmu sensacyjnego. Niestety, wiele osób, które popadły w problemy finansowe, próbuje celowo uniknąć spłat własnych zobowiązań względem wierzycieli, lub też celowo zaspakajają jednego wierzyciela, krzywdząc swoim zachowaniem pozostałych. Co w takiej sytuacji wskazuje prawo i czy dłużnik powinien obawiać się sankcji prawnych?

Zobacz więcej

Niski wkład nie zawsze taki niski, czyli trochę o ubezpieczeniach

Wielu z nas, starając się o kredyt hipoteczny, musiało bądź musi posiadać tzw. wkład własny lub zobowiązane jest do opłacania składek za tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Stanowi ono zabezpieczenie banku dla kwoty będącej różnicą pomiędzy wymaganym a faktycznie wniesionym przez nas wkładem pieniężnym. W ten sposób bank asekuruje się w razie zaprzestania przez nas spłacania rat kredytowych.

Zobacz więcej

Dłużnicy zapłacą wyższe podatki?

Ministerstwo Rozwoju rozważa wprowadzenie poważnych zmian mających ograniczyć problemy z tzw. zatorami płatniczymi. Wstępne propozycje zakładają, że przedsiębiorstwo, które w ciągu 120 dni nie zapłaci swojemu kontrahentowi, nie będzie mogło wliczyć w koszty niezapłaconej faktury i zapłaci tym samym wyższy podatek dochodowy. Odwrotny mechanizm dotyczyć ma wierzycieli. Większość przedsiębiorców twierdzi, że takie zmiany wpłyną pozytywnie na gospodarkę.

Zobacz więcej

Negocjacje szansą dla dłużnika. Prawnik może pomóc w zmniejszeniu kwoty długu!

Kiedy okazuje się, że roszczenie wierzyciela jest już w pełni zasadne, dłużnik nierzadko popada w panikę i ulega przeświadczeniu, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Jednakże nie zawsze musi tak być. Warto w takim momencie pomyśleć o zleceniu sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który przede wszystkim podejmie próby negocjacji z wierzycielem, zmierzające głównie do zmniejszenia kwoty zadłużenia, rozłożenia zadłużenia na raty czy też odroczenia terminu płatności.

Zobacz więcej

Wierzyciel uratował dłużnikowi życie

Stało się. Chociaż jak sobie o tym myślę, to sprawa wydaje się nieprawdopodobna. Jeden z naszych Klientów, który zlecił kancelarii windykację należności, uratował dłużnikowi życie. Historia ta zaczęła się mniej więcej dwa lata temu. Nasz stały Klient, będący przedsiębiorcą, zlecił kancelarii windykację należności z tytułu nieuregulowanych faktur VAT. Dłużnikiem był mężczyzna, również przedsiębiorca. Obaj panowie znali się od lat, gdyż ich współpraca miała mieć niedługo okrągłą rocznicę 10 lat.

Zobacz więcej