Ostatnia niezapłacona faktura

Niezapłacone faktury to zmora wielu przedsiębiorców. W 2016 roku zaczęliśmy jedną z dość dużych spraw budowlanych. Dużych, ze względu na dość skomplikowaną materię faktyczną. Wartość przedmiotu sporu (czyli dochodzona kwota) co prawda nie była znaczna, bo około 300 tysięcy złotych, ale były inne problemy.

Zacznijmy jednak od początku. Nasz klient wykonał prace budowlane w zakresie wykończenia bardzo znanego hotelu. W trakcie budowy płacono regularnie wszystkie faktury, oprócz klasycznie jak to w sprawach budowlanych – ostatniej. O tym zjawisku można przeczytać również na naszej nowej stronie internetowej. Zamawiający odmówił dokonania odbioru powołując się na szereg wad jakie się ujawniły w pracach. Wykonawca usuwał je, choć w większości nie były to nawet usterki, a dodatkowe usprawnienia, jednak każdorazowo inwestor wymyślał nowe rzeczy do poprawy. W końcu wykonawca odmówił dalszych prac i w jego imieniu skierowaliśmy sprawę do Sądu.

W toku spraw zamawiający oświadczył, że wartość prac naprawczych wynosi około 400 tysięcy złotych, a więc przewyższa kwotę dochodzoną pozwem. Nasz klient natomiast proponował obniżenie jego wynagrodzenia o 30 tysięcy złotych.

Po słuchaniu wielu świadków, dokonaniu oględzin i powołaniu biegłego sądowego, sporządził on opinię w której ustalił czy wady w pracach występują, jakiego są rodzaju (istotne/nieistotne, usuwalne/nieusuwalne) oraz co najważniejsze – jaka jest wartość prac naprawczych. Według biegłego wynosi ona 22 155,72 zł, a więc mniej niż proponowane było zamawiającemu.

Jaki z tego wniosek?

  1. Często w toku negocjacji można uzyskać więcej;
  2. Zamawiający nie może arbitralnie ustalać sobie co jest wadą, a co nie, a także dokonywać wyceny w oderwaniu od realiów rynkowych;
  3. Wykonawca powinien się zabezpieczyć przed czymś takim wpisując do umowy odpowiednie klauzule (np. że wadliwość w pracach nie może skutkować odmową zapłaty wynagrodzenia o więcej niż 50%);
  4. Strony zamiast angażować się w kosztowny sposób, mogą w umowie spisać procedurę rozpatrywania tego typu sporów ustalając jaki pozasądowy ekspert budowlany może sporządzić opinię, która będzie uznawana przez obie Strony sporu pod rygorem kary umownej.
Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email