Zwierzęta otrzymają znacznie większą ochronę prawną?

Do Sejmu trafił projekt zakładający wprowadzenie poważnych zmian w ustawie o ochronie zwierząt. W projekcie zgłoszonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zaproponowano m.in. zakaz hodowli zwierząt w celu uzyskania z nich futer, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Celem projektowanej regulacji jest m.in. wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu, ponadto wprowadzenie kontroli wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności pod względem ich celowości i ostatecznego przeznaczenia” – tłumaczą autorzy projektu.

Wśród propozycji znalazły się wprowadzenie obowiązku znakowania psów oraz utworzenie specjalnego rejestru (prowadzonego przez Głównego Inspektora Weterynarii), wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz wprowadzenie zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez wcześniejszego pozbawienia świadomości (z wyjątkiem dotyczącym tzw. uboju rytualnego).

Jednocześnie projektodawcy chcą rozszerzyć katalog czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami – ustawa miałaby wskazywać również na utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia, które chroniłoby przed zimnem, upałami czy opadami atmosferycznymi, oraz montowanie na elementach budynków urządzeń mogących zranić/okaleczyć ptaki (kolce i druty).

Kolejną istotną zmianą ma być wprowadzenie 1 sierpnia 2020 r. zakazu trzymania psów na łańcuchach. Do tego czasu psy można będzie trzymać na łańcuchu, ale łańcuch ten ma mieć co najmniej 5 metrów.

Równocześnie projekt zakłada zaostrzenie kar za zabójstwo, uśmiercenie i znęcanie się nad zwierzętami.

Proponowane zmiany przewidują podwyższenie kary za zabójstwo lub uśmiercenie zwierząt z naruszeniem przepisów ustawy, z 2 lat pozbawienia wolności do lat 4. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zakłada podwyższenie kary za znęcanie się nad zwierzętami z 2 lat do 4 lat pozbawienia wolności w typie podstawowym. Takie działanie uzasadnione jest faktem, iż znęcanie się nad zwierzętami jest zachowaniem patologicznym, przysparzającym zwierzętom przede wszystkim cierpień fizycznych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 6 listopada 2017 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email