Co zmienią najem instytucjonalny i Krajowy Zasób Nieruchomości?

 W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) – celem KZN będzie zwiększenie podaży mieszkań na wynajem, które będą charakteryzować się umiarkowanym czynszem. Nowe regulacje pozwolą m.in. na zawieranie tzw. umowy najmu instytucjonalnego. To nowy typ umowy o uproszczonej procedurze eksmisyjnej.

Kluczowym elementem nowej ustawy jest pozwolenie na utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie zarządzać nieruchomościami Skarbu Państwa. Jego głównym celem ma być stworzenie stabilnych warunków finansowania dla rozwiązań wprowadzanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jak przewidują ustawodawcy, efektem powstania KZN powinno być zwiększenie liczby nieruchomości dostępnych dla budownictwa mieszkaniowego. W nowej ustawie określono m.in. szczegółowe zasady kwalifikowania/przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa do KZN oraz gospodarowania tego typu nieruchomościami.

Nowe regulacje przewidują w przypadku inwestorów (operatorów mieszkaniowych) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc.) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc.), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora” – można przeczytać w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Kontrola obejmować ma natomiast wysokość czynszu normowanego – ewentualne naruszenia będą sankcjonowane administracyjnymi karami finansowymi.

Regulacjami służącymi ochronie najemcy są, poza określeniem zasad ustalania czynszu, opłat eksploatacyjnych, raty i ceny 1 m2, obowiązek oferowania umowy najmu, jako umowy z opcją (najemca może zdecydować się na sam najem), możliwość przekształcenia najmu bez opcji w najem z opcją, ograniczone możliwości wypowiedzenia najmu (tylko w sytuacji zalegania z czynszem lub wykraczania przeciwko porządkowi domowemu). Pierwszeństwo zawarcia najmu będą miały osoby spełniające kryteria określone w ustawie (m.in. niższe dochody, posiadanie dzieci, brak prawa własności do lokalu przez członka rodziny, zmiana miejsca pracy lub nauki, status repatrianta, ukończenie 65 roku życia). Najemca nie będzie mógł podnajmować mieszkania, chyba że podnajem będzie dotyczył osoby, wobec której najemca ma obowiązek alimentacyjny” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Najem instytucjonalny obejmować będzie z kolei lokale wynajmowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Możliwe stanie się zawieranie umów na okres ponad 10 lat. Co istotne, wprowadzony zostanie przepis, zgodnie z którym do umowy najmu instytucjonalnego załącza się oświadczenie najemcy w postaci aktu notarialnego – oświadczenie przewidywać ma, że w sytuacji opróżnienia lokalu najemcy nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego czy też pomieszczenia tymczasowego.

Zmiany wprowadza ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 11 września 2017 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email