News

Zmiany w kontrowersyjnej ustawie o ziemi rolnej

W połowie sierpnia br. weszła w życie ustawa z 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r., poz. 1159).

Zmiany dotyczą przede wszystkim dwóch ważnych kwestii. Nowelizacja wyłącza ze stosowania ustawy nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi oraz nabycie udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Nowelizacja, która weszła w życie 16 sierpnia 2016 r., ogranicza ponadto możliwość stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – w sytuacji, gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy, albo nabycie następuje w wyniku dziedziczenia ustawowego lub w przypadku nabycia akcji lub udziałów przez rolnika indywidualnego w wyniku dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email