Zatrudnianie cudzoziemców stanie się bardziej skomplikowane

Z początkiem 2018 r. w życie wejść mają nowe regulacje dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wprowadzone zostaną dwa nowe typy zezwoleń (na pracę sezonową i krótkoterminową), które zastąpią funkcjonującą obecnie procedurę uproszczoną. Resort pracy określi też prawdopodobnie roczne limity dla poszczególnych rodzajów zezwoleń.

Nowe regulacje mają m.in. dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej pracy sezonowej.

W efekcie zlikwidowana zostanie tzw. procedura uproszczona. Jej miejsce zajmą dwa nowe typy zezwoleń – na pracę sezonową oraz na pracę krótkoterminową.

Pierwszy rodzaj przeznaczony będzie dla wszystkich obywateli państw trzecich, którzy mają pracować w rolnictwie i turystyce. Takie zezwolenia będą wydawane na okres do 8 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Drugi rodzaj zezwoleń, wydawanych na okres do 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, dotyczyć będzie obywateli 6 krajów – Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. Mieszkańcy tych państw obecnie mogą korzystać jeszcze ze wspomnianej procedury uproszczonej.

Wnioski o wydanie zezwoleń mają być rozpatrywane co do zasady w ciągu 7 dni, przy czym w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień będzie to 30 dni.

Resort pracy otrzyma ponadto prawo do wydania rozporządzenia, które miałoby określać roczne limity dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na pracę.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email