Zatory płatnicze, czyli duży problem dla małych firm

Koszty zatorów płatniczych dla polskich firm wynoszą ponad 100 mld zł rocznie – wynika z nowego raportu fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak szacują eksperci, zatory płatnicze hamują rozwój przeszło 25 proc. przedsiębiorstw. Szczególnie duże problemy z nieterminowymi płatnościami mają firmy budowlane oraz telekomunikacyjne. Do głównych narzędzi walki należy niezmiennie windykacja należności.

W raporcie pn. „Zatory płatnicze: Duży problem dla małych firm” eksperci FOR szczegółowo omawiają problematykę nieterminowych płatności. Jak wynika z zebranych danych, największe problemy z zatorami płatniczymi mają firmy małe, dla których brak płatności w ustalonym terminie oznacza proporcjonalnie największe kłopoty. Jednym z efektów – poza m.in. ryzykiem utraty płynności finansowej – jest mniejsza skłonność do inwestycji, co z kolei negatywnie przekłada się na kondycję gospodarczą całego kraju.

Przedsiębiorcy, którzy mieli problemy z zatorami płatniczymi, jako ich główne przyczyny wskazywali bankructwa kontrahentów oraz zatory przez nich doświadczane. Oznacza to, że zatory w jednym punkcie łańcucha dostaw mogą rozprzestrzeniać się na współpracujące firmy” – czytamy w raporcie.

Firmy mające problemy z nierzetelnymi – niepłacącymi w terminie – kontrahentami podejmują najczęściej różne działania, które mają pomóc im w zniwelowaniu negatywnego wpływu zatorów. W niektórych sytuacjach najkorzystniejszymi rozwiązaniami są skorzystanie ze wsparcia w windykacji oraz pomocy prawnej.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email