Zasady zakładania spółek z o.o. do zmiany

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która zakłada zmianę zasad zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowe przepisy powinny wejść w życie już w lipcu. Wtedy skorzystanie ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółki z o.o. w trybie S-24 przestanie być możliwe.

Nowelizacja ma w założeniu zwiększyć poziom bezpieczeństwa obrotu prawnego i zapobiec występowaniu nadużyć. Zmiany obejmą Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po wejściu w życie nowych zasad nie będzie można już korzystać ze zwykłego podpisu elektronicznego podczas zakładania spółki z o.o. w trybie S-24 (przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym) oraz wnioskowania o wpis tego rodzaju spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W tych przypadkach dozwolone będzie korzystanie jedynie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Tego typu podpisami trzeba będzie opatrywać ponadto załączane do zgłoszenia dokumenty – oświadczenia członków zarządu i listy wspólników.

Zmiany wprowadza ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowela została podpisana przez prezydenta 2 czerwca br.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dojdzie do tego najprawdopodobniej w lipcu 2017 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email