Zabezpieczenie roszczeń między przedsiębiorcami

Każdy dług powstały między przedsiębiorcami ma swój początek w jakieś transakcji handlowej. Wierzyciel sprzedał dłużnikowi daną usługę lub towar, za co ten drugi nie zapłacił. Historia banalna i znana wszystkim przedsiębiorcom i prawnikom. Jest jednak szczegół, który wielu osobom umyka. Chodzi o informacje o naszym dłużniku. Informacje, jakie wierzyciel często posiada mimowolnie lub może zdobyć za pośrednictwem swojego prawnika.

Jeśli współpraca między stronami nie była jednorazowa, to istnieje duża szansa, że wcześniejszych płatności dłużnik dokonywał przelewem z jakiegoś rachunku bankowego. Możemy też np. wiedzieć, jakim jeździ autem lub nawet gdzie mieszka. Kancelaria prawna może w naszym imieniu dokonać wywiadu gospodarczego. Te informacje posłużą nam za podstawę wniosku o zabezpieczenie roszczenia – w celu zapobieżenia sytuacji, w której dłużnik „ukryje” swój majątek przed wierzycielem.

Fakt, że dany kontrahent nie uregulował wobec nas faktury świadczy, że prawdopodobnie ma problemy finansowe. Ewentualnych wierzycieli i długów może być zatem więcej. W takiej sytuacji zachodzi obawa, że dłużnik może chcieć utrudnić im odzyskanie pieniędzy w ten sposób, że „ukryje” majątek. Wierzyciel oczywiście wystąpi z pozwem o zapłatę, jednakże czas, jaki upłynie do momentu osiągnięcia tytułu wykonawczego, pozwoli dłużnikowi na wykonanie wielu operacji na swoim majątku.

Jeszcze przed złożeniem pozwu, ale również wraz z nim lub nawet po, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia – poprzez np. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, zajęcie samochodu lub innej ruchomości, ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości.

Sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek o zabezpieczenia, a dopiero później zajmie się pozwem. Taka sytuacja powinna zachęcać wierzycieli do wykorzystywania tej instytucji prawa praktycznie w każdej sytuacji, kiedy zachodzi obawa, że jego brak może poważnie utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Warto pamiętać, że to wierzyciel musi wykazać swój interes prawny oraz uprawdopodobnić roszczenie. Egzekucję owego zabezpieczenia należy przeprowadzić poprzez komornika, zlecając mu to w formie stosownego wniosku.

Przykładem zastosowania opisanej powyżej instytucji w praktyce jest jedna z ostatnio zleconych naszej kancelarii spraw. Wierzyciel chciał dochodzić zapłaty od swojego wieloletniego kontrahenta, który w pewnym momencie przestał regulować swoje zobowiązania. Co więcej, wierzyciel miał informacje od znajomych firm, że jego dłużnik posiada również zobowiązania u innych podmiotów.

Kancelaria dokonała szybkiej analizy stanu faktycznego i sporządziła raport gospodarczy. Dłużnik był rzeczywiście w bardzo złej sytuacji finansowej, jednak posiadał jeszcze majątek. Ponadto klient znał rachunek bankowy dłużnika. Kancelaria sporządziła wniosek o zabezpieczenie roszczenia oraz pozew. Sąd przychylił się do argumentacji zawartej we wniosku i dokonał zabezpieczenia. Po czasie okazało się, że nasze działanie było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, albowiem dłużnik był już w trakcie procesu zbywania majątku na swoją córkę.

Tylko szybkie działanie może zapewnić wierzycielowi sukces, dlatego warto o tym pamiętać już w momencie, kiedy dany kontrahent nie uregulował pierwszej faktury. Należy to potraktować jako sygnał ostrzegawczy i zacząć monitorować takiego kontrahenta z większą uwagą.

Stała obsługa prawna wykonywana przez renomowaną kancelarią ułatwi rozwiązanie tego typu problemów, dlatego warto o nią zadbać jeszcze przed pojawieniem się dłużników wśród naszych kontrahentów.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email