Za co przedsiębiorstwa nie płacą?

Zapłata za wykonane usługi i dostarczone towary, opłaty dotyczące internetu/telefonu oraz ubezpieczenia i leasing – z regulowaniem takich właśnie płatności firmy w Polsce mają najczęściej kłopoty. Jak wynika z nowego raportu BIG InfoMonitor, problemy z terminowymi płatnościami ma obecnie jedna ósma działających w Polsce przedsiębiorstw. Łączna kwota tego typu zaległości przekracza aktualnie 1,8 mld zł.

Zebrane dane pokazują, że aż 55,4 z 437 tys. spółek prawa handlowego (zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym) ma problemy finansowe, które ujawniono w rejestrze długów BIG InfoMonitor. Zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni (na kwotę co najmniej 500 zł) przekraczają w sumie 1,8 mld zł. To oznacza, że jedna ósma przedsiębiorstw nie zawsze płaci terminowo. Takie kłopoty dotyczą z reguły zapłaty za otrzymany towar, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne oraz leasing. Rozmiary zaległości są bardzo różne. Czasem to rachunek na 500 zł, ale czasem kwota opiewa nawet na 10 mln zł.

Niemal 20 tys. firm ma łączne długi na poziomie 208 mln zł, które stanowią nieuregulowane zobowiązania – w tych przypadkach wierzyciel dochodził płatności już wcześniej w sądach i aktualnie zobowiązania te mają formę wyroków sądowych z tytułami wykonawczymi.

Długi z wyroków sądowych zajmują 1. miejsce, a na kolejnych pozycjach znalazły się nieopłacone rachunki za telefon oraz internet. Łącznie takie zaległości przekraczają 87 mln zł i wynoszą przeciętnie 12,6 tys. zł. Jedno z przedsiębiorstw zalega z tego rodzaju płatnościami na sumę aż 599 tys. zł. Duże znaczenie odgrywają także nieuregulowane zobowiązania dotyczące płatności wobec firm leasingowych (w sumie blisko 60 mln zł).

Częstym powodem znajdowania się danej firmy w rejestrze dłużników są również zobowiązania pochodzące z umów sprzedaży i umów o świadczenie usług. Jak wynika z raportu BIG InfoMonitor, zaległości z tytułu braku zapłaty za towary i/lub usługi sięgają łącznie 74 mln zł.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email