Z profesjonalnym pełnomocnikiem łatwiej wygrać w sądzie

Liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, które weszły w życie od początku bieżącego roku przekroczyła już 1300 pozycji. Biorąc pod uwagę, że obecnie obowiązujący w Polsce najstarszy akt prawny pochodzi z 1920 r., łatwo wyobrazić sobie, ile czasu wymagałoby zapoznanie się z wszystkimi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami oraz aktami innego typu, a tym samym – jak bogatą wiedzę musi posiadać profesjonalny pełnomocnik. Wobec rozległości regulacji i rozbudowania systemu prawnego, wybierając pełnomocnika, należy mieć pewność, że wybraliśmy odpowiednią osobę do prowadzenia naszej sprawy.

Przyjęty model procesu wymaga od stron ogromnego zaangażowania, sądy wydają wyroki na podstawie dowodów i faktów przedstawionych przez strony oraz z kilkoma wyjątkami, takimi jak sprawy rodzinne czy ze stosunku pracy, orzekają w granicach zgłoszonych żądań. Kluczowe dla wyniku naszej sprawy jest to, co wydarzy się na sali rozpraw. Nie można odmówić pewnej racji osobom, które porównują rozprawę do sceny, na deskach której odbywa się teatr. Łatwo wyobrazić sobie to, jak wiele zależy od naszego pełnomocnika i jak ogromny wpływ na decyzje sądu ma jego mowa końcowa. Nierzadko procesy wygrywają osoby nie o większej wiedzy, lecz o większych umiejętnościach erystycznych.

Dobry pełnomocnik musi oczywiście posiadać szeroką i dobrze ugruntowaną wiedzę. Zakres okoliczności badanych przez sąd jest relatywnie wąski i ogranicza się do kwestii podstawowych, takich jak nieważność postępowania, natomiast przedawnienie roszczenia czy zawarcie między stronami umowy o mediację sąd bada jedynie na zgłoszony zarzut strony. Sąd wyrokuje na podstawie przedstawionych okoliczności, często nierównym całej sytuacji faktycznej. W przypadku wadliwego prowadzenia procesu strona może zgłaszać uchybienia podczas rozprawy, co niejednokrotnie wymaga nie tylko biegłej znajomości przepisów, ale również umiejętności szybkiego reagowania, co niejednokrotnie przesądza o wyniku sprawy na naszą korzyść.

Decyzja o wyborze dobrego pełnomocnika ma szczególne znaczenie w sprawach gospodarczych, gdzie stronami postępowania są przedsiębiorcy. Mając na uwadze profesjonalizm obu stron, w związku z domniemaniem znajomości przysługujących im praw i wiążących ich obowiązków ustawodawca zastosował w obrocie profesjonalnym liczne obostrzenia i rygory, w tym między innymi odnoszące się do terminów przedawnienia roszczeń, które są zdecydowanie krótsze. Pomoc dobrze przygotowanego pełnomocnika może pomóc nam wygrać sprawę o nierzadko skomplikowanym stanie faktycznym, gdzie gra toczy się o charakterystyczne dla obrotu gospodarczego wysokie stawki.

W dobie popularności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (np. mediacje) korzyścią dla strony jest posiadanie pełnomocnika posiadającego nie tylko rozległą wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie w negocjacjach. Klient reprezentowany przez pełnomocnika, który ukończył szkolenia z zakresu mediacji i brał udział w rozmowach negocjacyjnych, pozostaje w dużo lepszej sytuacji niż przeciwnik przystępujący do rozmów bez wsparcia czy też reprezentowany przez pełnomocnika bez doświadczenia i umiejętności. W ten sposób możemy uniknąć nie tylko wieloletniego i kosztownego procesu, ale zyskać dla siebie czasem i więcej w porównaniu do postępowania sądowego.

Zdobyte doświadczenie pokazuje, że do rzadkości należą sprawy, których rozwiązanie można znaleźć w tekście jednego kodeksu czy ustawy. Przykładowo, zaleganie przez pracodawcę z wynagrodzeniem za pracę stanowi podstawę do dochodzenia zapłaty, ale również na gruncie przepisów Kodeksu karnego powstaje odpowiedzialność pracodawcy za niewywiązanie się ze swoich obowiązków. Przenikanie się dziedzin prawa, regulowanie coraz to nowych dziedzin życia powoduje, że kazusy, które dają się rozwiązać na bazie jednego przepisu spotkać można już jedynie w salach akademickich. Wybierając pełnomocnika, który ma nas reprezentować w sprawie, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego doświadczenie w sprawach analogicznych do naszej, ale kierując się zasadą, że nikt nie może być najlepszy we wszystkim, także na specjalizacje pełnomocników współpracujących z nim w zespole. Powierzając naszą sprawę takiemu pełnomocnikowi, możemy liczyć też na doświadczenie całego zespołu ekspertów.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika warto pamiętać, że adwokaci, tak jak i radcowie prawni, związani są zasadami etyki zawodowej. Pełnomocnik zobowiązany jest do działania w interesie klienta w najlepiej znany sobie sposób, ciągłego dokształcania się oraz zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się od klienta podczas jego reprezentowania.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email