Wywłaszczenie nieruchomości – TK po stronie wywłaszczonych

Przypadki pozbawienia byłych właścicieli albo ich spadkobierców możliwości dochodzenia zwrotu nieruchomości, która przestała być niezbędna dla realizacji celu publicznego, w sytuacji, kiedy dana nieruchomość została zbyta na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu w ramach umowy zawartej w trakcie rokowań przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, są niezgodne z polską konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt – SK 39/15) dotyczy przypadków, gdy nieruchomość została zbyta na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu w ramach umowy, a nie decyzji o wywłaszczeniu. Do tej pory w takich sytuacjach – po tym, jak dana nieruchomość stała się zbędna dla realizacji celu publicznego – byli właściciele lub ich spadkobiercy nie mieli możliwości dochodzenia zwrotu nieruchomości.

Sędziowie uznali, że w tym kontekście sprzeczne z konstytucją jest pierwsze zdanie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Trybunał podzielił zarzuty dotyczące nieuzasadnionego zróżnicowania ochrony interesów majątkowych tych byłych właścicieli, którzy zgodzili się na zawarcie umowy w toku rokowań przed wywłaszczeniowych, oraz tych byłych właścicieli, którzy odmówili polubownego załatwienia sprawy, przez co organy władzy publicznej były zmuszone do przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Tylko ta pierwsza grupa została pozbawiona prawa do zwrotu” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez TK.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email