Właściciele działek leśnych nie są odpowiednio chronieni?

Obecnie właściciele działek leśnych muszą liczyć się z różnymi ograniczeniami, które są większe, jeśli tego rodzaju nieruchomość jest położna blisko miasta oraz terenów zabudowanych. W ostatnim czasie na problem stosunkowo niewielkiej ochrony praw właścicieli działek leśnych uwagę zwrócił rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik powołuje się na napływające do jego biura skargi i apeluje do rządu o rozważenie zmian w prawie.

Do biura RPO wpływają skargi od właścicieli nieruchomości klasyfikowanych jako działki leśne. Jak informuje rzecznik, sprawy te dotyczą głównie problemów związanych z ograniczeniami odnoszącymi się do prawa własności, w tym np. obowiązku prowadzenia na takiej działce prawidłowej gospodarki leśnej oraz przestrzegania wymogów ochrony środowiska. Kontrowersje budzą w tym zakresie przede wszystkim niektóre regulacje ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jako szczególnie dotkliwy zakaz ten postrzegany jest w sytuacji, gdy nieruchomości takie znajdują się w granicach bądź w pobliżu miast, przylegając do terenów zabudowanych. Takie obszary leśne pełnią przede wszystkim funkcje użyteczności publicznej: ekologiczne i rekreacyjno-wypoczynkowe dla ogółu ludności, jednocześnie tracąc dla właściciela jakąkolwiek wartość” – czytamy w komunikacie RPO.

Rzecznik wskazuje, że w świetle obecnego prawa i różnych innych uwarunkowań w niektórych przypadkach skorzystanie z jakichkolwiek rekompensat nie jest w praktyce możliwe.

Jak twierdzi dr Adam Bodnar, rząd powinien rozważyć zmiany w obecnym prawie i poprawę pozycji prawnej właścicieli działek leśnych. Priorytetem miałoby być rozsądne wyważenie między potrzebą ochrony interesu publicznego oraz prywatnego.

Celowe jest wprowadzenie elastycznych rozwiązań m.in. ułatwiających realizację obowiązków nałożonych na właścicieli (niebędących przecież profesjonalistami), a przede wszystkim – kompensujących trwałe i istotne ograniczenia w korzystaniu przez nich z ich własności” – ocenia RPO.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email