Flooded Compact Cars:flood, flooded, car, street, water, damage, car, vehicle, vehicles, parking, city, town, traffic, weather, severe, crossing, disaster, rain, storm, stormy, horizontal, insurance, transportation, damaged, midwest, illinois, usa, america

Wiadomość SMS ostrzeże przed katastrofą

Rząd wprowadzi system powiadamiania obywateli o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych (np. powódź albo huragan). W praktyce znajdujące się na zagrożonym terenie osoby mają otrzymywać na swoje telefony krótkie wiadomości SMS z ostrzeżeniem przed zagrożeniem. Wprowadzenie nowego systemu przewidziano w projekcie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego.

Najważniejszą zmianą, którą zaproponował resort cyfryzacji, jest utworzenie nowego systemu ostrzegania obywateli przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi (np. huragan i powódź). System ma działać w ten sposób, że na telefony osób znajdujących się w danej chwili na zagrożonym terenie wysyłane będą odpowiednie wiadomości SMS.

Informacje mają pochodzić bezpośrednio z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które będzie mieć prawo zażądania od operatorów sieci telekomunikacyjnej niezwłocznego oraz bezpłatnego wysłania  komunikatu alarmowego.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji – projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt został przyjęty przez rząd 4 stycznia 2018 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email