VAT na usługi budowlane – nowa linia orzecznicza

Dotychczas sądy administracyjne i organy podatkowe przyjmowały korzystną interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie preferencyjnej stawki podatkowej na usługi budowlane. Jednakże w jednym z ostatnich orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny zaprezentował odmienną interpretację regulacji VAT, która może mieć poważne skutki.

Sprawa, która była rozstrzygana przez NSA, dotyczyła kwalifikacji sprzedaży betonu z punktu widzenia ustawy o VAT. W opinii podatnika ta czynność realizowana w obiektach tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego nosiła znamiona czynności kompleksowej i objętej podatkiem w wysokości 8 proc. Podobną interpretację przepisów ustawy o VAT prezentują też niektóre organy podatkowe, w tym np. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Odmienne rozstrzygnięcie zapadło jednak przed NSA w sporze wszczętym na skutek postępowania kontrolnego dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i rozstrzygniętym przez sąd pierwszej instancji na korzyść podatnika – betoniarni świadczącej usługi betonowania w latach 2008-2009.

Jak stwierdził NSA, czynności wykonywane przez podatnika nie mogą być zakwalifikowane na gruncie ustawy o VAT jako usługa korzystająca z preferencyjnej stawki podatkowej i powinny być traktowane jak dostawa towarów (opodatkowana stawką 23 proc.).

Obecnie brak jest szczegółowego uzasadnienia stanowiska NSA i tym samym jednolitej linii orzeczniczej.

Spór o stawkę VAT dotyczy także montażu w budynkach mieszkalnych rolet wewnętrznych, moskitier oraz markiz. W tej sprawie podatnik uznał, że ich montaż powoduje ulepszenie, udoskonalenie i podniesienie standardu obiektu budowlanego, a w rezultacie mieści się to w pojęciu modernizacji w rozumieniu ustawy o VAT. Podlega więc tym samym opodatkowaniu stawką 8 proc. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak ani organ podatkowy, ani sądy administracyjne. NSA wyjaśnił, że daną usługę można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, jeżeli w jej efekcie podnosi się bądź przywraca poprzedni stan faktyczny czy też wartość użytkową obiektu budowlanego. Jeśli taka korelacja między usługami a wartością użytkową obiektu nie zachodzi, nie można mówić np. o remoncie czy modernizacji w rozumieniu ustawy o VAT. Dostawa z montażem moskitier wewnętrznych, rolet i markiz – zdaniem NSA – nie wpływa bowiem na zmianę parametrów użytkowych budynku. Moskitiery, rolety i markizy to jedynie wyposażenie budynku/lokalu, a ich montażu nie można uznać za remont czy modernizację.

Od wielu lat kwestią sporną jest również możliwość stosowania stawki obniżonej do usługi montażu stałej zabudowy meblowej w budynkach/lokalach mieszkalnych. Organy podatkowe niezmiennie uznają, że przytwierdzenie zabudowy do ścian, sufitu czy podłoża nie powoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku. W związku z tym usługa montażu stałej zabudowy meblowej nie może więc korzystać z preferencyjnej stawki VAT. Sądy natomiast uznają, że omawiana usługa podlega opodatkowaniu według stawki 8 proc.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email