Urodzenie dziecka będzie można zgłosić także przez internet

Zgłoszenie narodzin dziecka będzie możliwe również przez internet – wynika z projektu zmian w ustawie o ewidencji ludności i Prawie o aktach stanu cywilnego. Projekt został już przyjęty przez rząd, a nowe rozwiązanie dotyczące zgłaszania urodzenia dziecka wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem czerwca 2018 r.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie możliwości zgłaszania przez internet również urodzenia dziecka. W efekcie rodzice nie będą musieli stawiać się osobiście w urzędzie stanu cywilnego, by zgłosić narodziny. W elektronicznym zgłoszeniu zawrzeć będzie można też od razu oświadczenie dotyczące wyboru imienia.

Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego osobie zgłaszającej ten fakt zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią przesłanki do nadania numeru PESEL i zameldowania” – czytamy w rządowym komunikacie.

Taka możliwość ma zostać wprowadzona już 1 czerwca 2018 r. Jednocześnie elektroniczna procedura będzie dostępna także w przypadku wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały/tymczasowy.

W projekcie znalazły się też przepisy pozwalające na jednoznaczne ustalenie relacji między dzieckiem i jego rodzicami. Od 1 grudnia 2018 r. do rejestrów stanu cywilnego i PESEL dodawane będą także numery PESEL rodziców. Taka zmiana ma ułatwić m.in. stwierdzanie praw do świadczeń.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt został przyjęty przez rząd 23 stycznia 2018 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie w 2018 i 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email