Uprawnienia budowlane – ważny wyrok TK

Zakres czynności oraz wszelkie ograniczenia w ramach uprawnień budowlanych powinny zostać wskazane bezpośrednio w ustawie, a nie w rozporządzeniu – stwierdził w środę Trybunał Konstytucyjny. Wyrok w tej sprawie wydano w efekcie zgłoszenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wniosek PIIB dotyczył zgodności z ustawą zasadniczą upoważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych (zgodnie z art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego).

W wyroku z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt – K 39/15) TK stwierdził, że ograniczanie uprawnień budowlanych stanowi ingerencję w wywodzoną z konstytucji wolność wykonywania zawodu. Jak wskazano, tego rodzaju przepisy muszą być określone na poziomie ustawy, a rozporządzenie nie może w tym kontekście zastępować Prawa budowlanego. Przedstawiona przez sędziów argumentacja opiera się na założeniu, zgodnie z którym w ustawie powinien zostać określony zarówno pozytywny zakres w ramach uprawnień budowlanych, jak i wszelkie ograniczenia.

Wykonawczy charakter rozporządzeń i ich ścisły związek z ustawą, na podstawie której są wydawane, wyklucza samoistne regulowanie w akcie rangi podustawowej materii nieunormowanej w ustawie. Rozporządzenie, które samodzielnie kreuje przedmiot regulacji, traci związek z ustawą” – wyjaśnia TK.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email