Close-up of male hands using calculator to examine report. Unrecognizable accountant counting profit. Businessman analyzing documents. Paperwork concept

Upadłość konsumencka wsparciem dłużnika

W dobie gospodarki wolnorynkowej w łatwy sposób i bez większych problemów można uzyskać pożyczki oraz kredyty konsumenckie, a także kredyty hipoteczne. Niestety, lawinowo przybywa w Polsce zadłużonych osób, które mają coraz większe problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. Z raportu Związku Banków Polskich „InfoKredyt” wynika, że w 2016 r. ponad 15 mln Polaków posiadało zobowiązania kredytowe. Zwiększyła się na terenie naszego kraju znacząco ilość osób, które stały się niewypłacalne.

Dzisiejsze potrzeby funkcjonowania człowieka w społeczeństwie wymuszają na nas zwiększone zapotrzebowanie na posiadanie środków płatniczych, które to często konsumowane są przez nas w sposób niekontrolowany.  Wydajemy morze pieniędzy na zaspokojenie naszych potrzeb mieszkaniowych, lokomocyjnych, intensyfikację rozwoju technologicznego, a także na pożywienie i odzież, których produkcja jest coraz bardziej kosztowna z uwagi na jej zindustrializowaną formą wytworzenia oraz zwiększony popyt społeczny. Niestety, w gąszczu potrzeb zapominamy często o najważniejszych kwestiach – tj. o naszych możliwościach finansowych spłat takich zobowiązań kredytowych, a także zabezpieczeniach, które mogłyby ułatwić nam uregulowanie naszych należności.

Jedną z takich form pomocy dla osób fizycznych, które popadły na skraj bankructwa, jest instytucja upadłości konsumenckiej.

Już w 2009 r. ustawodawca wprowadził przepisy mające na celu usankcjonowanie instytucji upadłości konsumenckiej w polskim prawie, jednakże przepisy te nie spełniły oczekiwań społecznych. Dopiero zmiany wprowadzone w 2015 oraz 2016 r. spowodowały, że Polacy otrzymali możliwość skorzystania z „dobrodziejstw” upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – to przewidziane prawem postępowanie sądowe, które zostaje wszczęte na wniosek dłużnika, przed sądem rejonowym, właściwym dla jego miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy dłużnik stał się niewypłacalny, tj. utracił swoją zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych w sposób przez siebie niezawiniony.

Sąd, który prowadzi postępowanie wobec takiego dłużnika, bada z urzędu, czy popadł on w tarapaty finansowe w sposób niezależny od jego woli.  Co to oznacza? Sąd kontroluje, czy dłużnik zaprzestał terminowych spłat swoich należności np. w wyniku wypadku losowego, jakim jest przewlekła choroba, śmierć bliskiej osoby, która była głównym żywicielem rodziny, lub też utrata pracy, która nie była spowodowana winą dłużnika, czy jednak jego zobowiązania powstały z trwonienia zasobów majątkowych i np. niekontrolowanego konsumpcjonizmu.

Konsument we wniosku powinien wskazać wszystkie składniki swojego majątku, dzięki czemu na etapie postępowania sądowego przygotowywana jest licytacja majątku, którą można choć po części zaspokoić wierzycieli. Sąd wówczas ustala, w jakim zakresie będą regulowane przez dłużnika zobowiązania, a jaka ich część zostanie umorzona. Przygotowywany jest również plan naprawczy, czyli plan spłaty i oddłużenia, jeżeli sytuacja majątkowa dłużnika pozwala na jego przeprowadzenie.

Na zakończenie trwającego postępowania sąd wydaje postanowienie o oddłużeniu. Tak przeprowadzone postępowanie, daje realną szansę dłużnikowi na możliwość zaspokojenia jego podstawowych potrzeb egzystencjalnych w trakcie trwania postępowania oraz na spłatę (przynajmniej częściową) wierzycieli.

W sytuacji, gdy nasze zobowiązania przerastają znacznie nasze możliwości finansowe do ich spłaty, warto udać się do specjalisty z zakresu prawa upadłościowego, który pomoże nam skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej i przygotuje odpowiednie dokumenty, w tym wniosek do sądu, oraz wesprze nas w trakcie postępowania upadłościowego. Przeprowadzenie ww. postępowania pod okiem profesjonalisty daje nam realną szansę na przywrócenie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email