Umowy deweloperskie – naliczenie kary umownej z sukcesem

Deweloper zawarł z Klientami naszej kancelarii umowę, w której zobowiązał się do wybudowania budynku, a następnie wyodrębnienia z niego lokalu i przeniesienia na Klientów prawa własności tego lokalu w drodze umowy. Z tego zobowiązania deweloper jednak się nie wywiązał, a sprawa trafiła do sądu.

Postanowienia umowy deweloperskiej przewidywały, że w przypadku nieprzeniesienia przez dewelopera na Klientów prawa własności lokalu w określonym umową terminie (z przyczyn leżących po stronie dewelopera) Klientom będzie przysługiwało uprawnienie do naliczenia kary umownej. Deweloper nie wywiązał się z ciążącego na nim zobowiązaniu i nie przeniósł prawa własności lokalu.

Sprawa zakończyła się jednak sukcesem dla naszych Klientów, którzy po przeprowadzonym przez kancelarię postępowaniu sądowym uzyskali należną im kwotę z tytułu kary umownej.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Wyrok

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email