Ułatwienia w uiszczaniu opłat sądowych

Od 1 stycznia 2017 r. za pośrednictwem platformy e-Płatności, znajdującej się na stronie internetowej www.oplaty.ms.gov.pl, osoby zainteresowane mogą uiszczać opłaty sądowe z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu.

Wprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości usługa z pewnością ułatwi uiszczanie koniecznych opłat sądowych wszystkim adresatom projektu, w szczególności instytucjom publicznym, pełnomocnikom, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, które będą mogły wywiązać się ze swoich obowiązków związanych z dokonywaniem opłat sądowych, nie tracąc czasu na wizytę w kasie sądu.

Prosta i intuicyjna obsługa platformy e-Płatności pozwala przez internet kupić znaki sądowe w formie elektronicznej, dokonać opłaty kancelaryjnej oraz opłacić pozew lub inne pismo sądowe. Dzięki zamieszczonemu formularzowi nie jest konieczna znajomość odpowiednich danych do przelewu, co w znacznym stopniu eliminuje ryzyko pomyłki przy dokonywaniu opłaty.

Z tytułu wykonania transakcji operator pobiera prowizję w wysokości stanowiącej 0,0001 proc. wartości transakcji, nie mniej niż 0,39 zł.

W celu uiszczenia opłat nie jest konieczne posiadanie konta użytkownika. Rejestracja w systemie e-Płatności umożliwia jednak dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak autouzupełnianie danych, przeglądanie historii transakcji, dodanie innych użytkowników konta czy wreszcie dostęp do e-portmonetki. Ta ostatnia funkcja pozwala na szybkie realizowanie płatności za znaki opłaty sądowej ze środków zgromadzonych na koncie e-portmonetki po wcześniejszym jej doładowaniu. Docelowo planowane jest wycofanie papierowych znaków sądowych na rzecz ich zakupu w formie elektronicznej, co pozwoli Skarbowi Państwa ograniczyć koszty ponoszone w związku z drukiem i dystrybucją znaków.

Wysokość opłat sądowych reguluje ustawa z 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398, z późn. zm.).

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email