Termin przedawnienia roszczeń będzie znacznie krótszy

Podstawowy termin przedawnienia roszczeń zostanie skrócony z 10 do 6 lat – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przyjął w tym tygodniu rząd. Zmiana przepisów ma w założeniu doprowadzić do wzmocnienia pozycji konsumentów. Nowela obejmie również sprawę podejścia sądów do spraw, w których firmy windykacyjne dochodzą przedawnionych już roszczeń.

W projekcie przewidziano skrócenie podstawowego terminu przedawnienia – z obecnych 10 do 6 lat. Co ważne, bez zmiany pozostaną jednak terminy odnoszące się do roszczeń powiązanych z działalnością gospodarczą oraz ze świadczeniami okresowymi. W tych przypadkach będą to wciąż 3 lata.

Z 10 do 6 lat skrócony zostanie także termin dotyczący okresu, gdy termin przedawnienia zaczyna biec ponownie. W przypadku świadczeń okresowych będą to 3 lata.

To wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie należy przyjąć, że nie jest zainteresowany realizacją roszczenia” – ocenia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ważną nowością jest również propozycja wprowadzenia dodatkowej ochrony dla dłużników, którzy nie znają dobrze prawa. Chodzi o sytuacje, gdy np. firma windykacyjna dochodzi roszczeń już przedawnionych. Aktualnie nawet po przedawnieniu sąd, który rozpoznaje daną sprawę, może wziąć to pod uwagę jedynie wtedy, kiedy taki zarzut podniesie sam dłużnik.

Nowe przepisy zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego sąd stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. I żadna czynność dłużnika nie będzie już do tego potrzebna. W projekcie zapisano także, by w wyjątkowych przypadkach sąd mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli wymagają tego względy słuszności” – tłumaczą autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 16 stycznia 2018 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email