Świadczenie wychowawcze 500 + wolne od zajęć komorniczych

Już prawie dwa lata w obiegu prawnym funkcjonuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca (od 20 sierpnia 2016 r.) wyłączenia świadczeń wychowawczych, takich jak 500 plus spod egzekucji komorniczej. Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego środki otrzymywane na podstawie przyznanych świadczeń przez państwo, w tym również, zasiłków i dodatków socjalnych nie podlegają egzekucji.

500 + wolne od zajęć egzekucyjnych

Zgodnie ze wspomnianą powyżej nowelizacją, środki zgromadzone na rachunku bankowym nie podlegają zajęciu komorniczemu, jeżeli pochodzą z otrzymywanych przez dłużników świadczeń wychowawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyłączeniu spod egzekucji komorniczej podlegają również inne środki otrzymywane na podstawie ww. ustawy.
Jednak, jeżeli na rachunek bankowy, oprócz świadczeń z tytułu 500 + wpływają  z innego tytułu kwoty np.  z wynagrodzenia za pracę, to wolna od zajęć egzekucyjnych będzie wyłącznie kwota w wysokości 1575,00 zł.

Należy pamiętać, iż komornik nie posiada wiedzy, skąd pochodzą środki pieniężne znajdujące się na naszym rachunku bankowym, wobec tego, w razie zajęcia komorniczego należy poinformować komornika, iż środki znajdujące się na rachunku bankowym pochodzą wyłącznie z otrzymywanych świadczeń wychowawczych. Dopiero posiadając taką wiedzę, komornik winien odstąpić od egzekucji. Egzekucja z naszego konta bankowego nie jest bowiem oparta o rodzaj wpływu lecz o kwotę zwolnioną spod egzekucji.

Konto socjalne

Można również uniknąć problemów z zajęciem przez komornika wpłat dokonywanych na nasz rachunek bankowy poprzez skorzystanie z możliwości, jakie daje tzw. konto socjalne.

Jest to rachunek bankowy, który posiada wszystkie cechy zwykłego konta bankowego, z tym wyjątkiem, iż środki przekazywane na niego pochodzić mogą wyłącznie ze świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz rent rodzinnych wyłączonych spod egzekucji komorniczych.

Korzystając z takiej opcji proponowanej przez banki, można uniknąć wielu problemów ze składaniem wyjaśnień komornikowi i perturbacjami dotyczącymi zwrotu świadczeń wychowawczych.

W razie wątpliwości, warto skonsultować naszą sytuację z prawnikiem.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email