Skarbówka przedstawiła plany na kolejne lata

Znaczne skrócenie czasu przeznaczanego przez podatników na wypełnianie obowiązków podatkowych, dalsze upowszechnianie składania deklaracji podatkowych przez internet, ograniczenie luki w podatku od towarów i usług (VAT) oraz wzrost efektywności egzekucji należności – to główne cele Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na kolejne kilka lat.

Plany działania KAS określono w nowym zarządzenia szefa resortów rozwoju i finansów ws. kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2017-2020.

W następnych latach organy skarbowe będą koncentrować się m.in. na poprawieniu obsługi podatników. Założono osiągnięcie poziomu satysfakcji klientów – do 60 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych.

W praktyce skróceniu ulec ma czas, jaki przedsiębiorca przeznacza na wypełnienie obowiązków podatkowych. Czynności dotyczące VAT oraz podatku dochodowego CIT mają zajmować przeciętnie o 40 proc. czasu mniej (odpowiednio 59 i 42 godziny w skali roku). Planowane jest również dalsze rozpowszechnianie składania deklaracji podatkowych przez internet – w taki sposób składanych ma być ok. 85 proc. ogółu formularzy tego typu. Przewiduje się także uruchomienie nowych usług elektronicznych, w tym 3 dotyczących cła oraz 4 odnoszących się do poboru podatków.

Jednocześnie resort finansów zamierza kontynuować walkę z oszustwami i unikaniem opodatkowania podatkiem VAT. W 2014 r. luka w VAT wynosiła aż 24,08 proc. Do 2020 r. wskaźnik ten ma zdecydowanie spaść i osiągnąć poziom 10,4 proc.

Kolejnym deklarowanym przez rząd celem jest wzrost wykrywalności przestępstw i wykroczeń akcyzowych – do poziomu 1,7 proc. wpływów budżetowych z tej daniny. Plany zakładają też wzrost efektywności egzekucji należności. W tym przypadku oczekiwanym progiem jest 33 proc. kwot objętych tytułami wykonawczymi.

Działalność organów skarbowych ma być ponadto efektywniejsza. Rząd zakłada zwiększenie poziomu ekonomiczności działania do 77 zł wpływów przypadających na 1 zł wydatków. Oznaczałoby to poprawę o 40 proc. względem obecnego stanu.

Plan określa zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. Z 2 sierpnia 2017 r., poz. 144).

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email