Ściąganie alimentów – już wkrótce ważne zmiany

Już w maju br. powinny wejść w życie nowe przepisy wymierzone w tzw. alimenciarzy. Odpowiednia ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe regulacje mają w założeniu doprowadzić do zwiększenia skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Wkrótce dłużnikowi alimentacyjnemu grozić będzie grzywna lub ograniczenie/pozbawienie wolności.

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby mające długi alimentacyjne o równowartości co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych (zazwyczaj miesięcznych) będą podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W efekcie obowiązywać zacznie konkretny próg zadłużenia alimentacyjnego, co w założeniu ograniczy obecne możliwości uchylania się od płacenia alimentów. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do Kodeksu karnego.

Przepis art. 209 § 1 w nowym brzmieniu penalizuje czyn polegający na: – uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, – określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inna umową, – jeżeli łączna wysokość zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Przewidziano również wprowadzenie możliwości uniknięcia przez sprawcę kary. Będzie to możliwe po zapłacie całości zaległych alimentów w czasie maksymalnie 30 dni, licząc od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Ostrzejsze kary – grzywny i ograniczenie/pozbawienie wolności do dwóch lar – dotyczyć mają sytuacji, gdy niepłacenie alimentów naraża uprawnioną osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (m.in. brak możliwości zakupu ubrań czy też pożywienia).

Wśród dopuszczalnych sankcji znajdzie się np. dozór elektroniczny, dzięki któremu dłużnik będzie mógł normalnie pracować.

Zmiany wprowadza ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa została podpisana przez prezydenta 7 maja 2017 r. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej już w maju br.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email