Vector icon of justice scales

Nowe rozwiązania dla poszkodowanych przez zmowę cenową

Konsumenci i przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani przez kartele stosujące nieuczciwą konkurencję, będą mogli liczyć na nowe rozwiązania prawne. Nowe regulacje mają m.in. gwarantować prawo do pełnego naprawienia szkód wynikających z naruszenia przepisów dotyczących konkurencji. Odpowiedni projekt ustawy został już przyjęty przez rząd.

W nowej ustawie szczegółowo określone zostaną zasady odnoszące się do odpowiedzialności za szkody powstające w efekcie naruszenia prawa konkurencji. Przepisy ustalą również możliwe sposoby dochodzenia w postępowaniach cywilnych roszczeń.

Jak tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, głównym celem nowych regulacji jest uderzenie w działalność karteli – będących w zmowie firm, narzucających klientom odpowiednio zawyżone ceny. Przykładem takiej działalności jest np. zmowa producenta z hurtownikami.

Projekt nowej ustawy zawiera gwarancję, że każdy kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji, będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia. Dotyczy to poniesionych strat oraz utraconych korzyści (wraz z odsetkami), które poszkodowany mógłby osiągnąć” – czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Poszkodowani przez działalność karteli oraz wskutek innych naruszeń dotyczących prawa konkurencji będą mogli liczyć na nowe rozwiązania, które mają wzmocnić ich pozycję. Istotnym novum będzie np. domniemanie, że naruszenie przepisów jest zawinione przez naruszyciela. Obecnie tymczasem winę tego rodzaju musi wykazać poszkodowany.

Na czas trwania postępowań administracyjnych bieg przedawnienia roszczeń będzie zawieszany, a sam podstawowy termin przedawnienia roszczeń ma być w tych przypadkach wydłużony z 3 do 5 lat. Co ważne, wprowadzona zostanie także możliwość złożenia przez poszkodowanego wniosku do sądu o nakaz wyjawienia środka dowodowego, który znajduje się w posiadaniu samego naruszyciela, osoby trzeciej albo organu ochrony konkurencji. Przy określaniu wysokości poniesionych szkód pomocy będzie mógł udzielić (na wniosek sądu) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy dotyczącej dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji. Obowiązywać ma zarówno w sprawach krajowych, jak w postępowaniach transgranicznych, obejmujących kraje Unii Europejskiej” – wyjaśniają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Projekt został przyjęty przez rząd 28 lutego 2017 r.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email