Rząd chce wprowadzić minimalny podatek dochodowy CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt, w którym znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego CIT. Danina miałaby dotyczyć bezpośrednio podatników, którzy posiadają komercyjne nieruchomości handlowo-usługowe (np. galerie handlowe) i budynki zakwalifikowane jako biurowe. Podatek ma objąć nieruchomości o znacznej wartości, czyli nieruchomości o wartości początkowej na poziomie ponad 10 mln zł.

Zgodnie z projektem resortu finansów, stawka nowego podatku wynosić ma 0,042 proc. danina dotyczyć ma podatników posiadających środki trwale w postaci nieruchomości komercyjnych. W ich przypadku ustalana ma być dodatkowa podstawa opodatkowania, stanowiąca wartość początkową wybranych środków trwałych, czyli budynków handlowo-usługowych i budynków biurowych.

Podatek ten podlegałby odliczeniu od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Stosowne odliczenie byłoby dokonywane od zaliczek na podatek dochodowy obliczany wg zasad ogólnych. Ponadto podatnicy mieliby możliwość w zeznaniu składanym za rok podatkowy do odliczenia kwot uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym minimalnego podatku” – informuje Ministerstwo Finansów.

Konstrukcja daniny pozwalać będzie na odliczanie podatku od należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W efekcie nowa danina powinna być neutralna dla podmiotów, które w rzetelny sposób wypełniają swoje zobowiązania podatkowe.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 6 lipca 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email