Rząd chce ułatwić korzystanie z płatności elektronicznych

Zapewnienie możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędach oraz zobowiązanie dużej części firm handlowo-usługowych do umożliwienia konsumentom korzystania z płatności w formie elektronicznej – to główne zmiany, które zaproponowano w projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Ministerstwo Rozwoju zamierza dzięki zmianom w prawie ułatwić dalsze rozpowszechnianie sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Wskaźniki ubankowienia Polaków i korzystania z kart płatniczych potwierdzają, że nowoczesne, elektroniczne instrumenty płatnicze cieszą się coraz większą popularnością. Równocześnie, dostępne dla klientów możliwości płacenia za zakupy i usługi nie odpowiadają społecznym oczekiwaniom, ze względu na niedostateczny, w porównaniu do potrzeb, rozwój sieci punktów akceptujących wspomniane instrumenty płatnicze” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Resort rozwoju zaproponował wprowadzenie obowiązku zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty oraz podatki. W praktyce chodzić ma głównie o podatki, opłaty, niepodatkowe należności budżetowe czy należności w postępowaniach egzekucyjnych.

Równocześnie planowane jest zobligowanie przedsiębiorców, którzy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących (fiskalnych), do zapewniania akceptacji dla przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w elektronicznej postaci. Do takich sposobów mają należeć np. płatność przelewem elektronicznym, płatność kartą płatniczą i płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym.

Dzięki wprowadzeniu regulacji klienci zyskają możliwość płacenia w sposób bezgotówkowy w urzędach i punktach handlowo-usługowych, co przyczyni się do wzrostu ich wygody i spadku kosztów po stronie klientów związanych z np. wypłatami z bankomatów” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 listopada 2017 r.) o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.

Większość przepisów nowej ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email