Rynek nieruchomości – rząd zapowiada usprawnienie obrotu

W tym tygodniu rząd przyjął projekt zmian dotyczących gospodarki nieruchomościami. Jak przekonują autorzy projektu, celem nowelizacji jest zapewnienie stronom umów o pośrednictwo bardziej przejrzystej i stabilnej sytuacji. Usprawnieniu ulec ma też m.in. zarządzanie nieruchomościami. Nowe regulacje powinny wejść w życie z początkiem września br.

Resort infrastruktury i budownictwa zamierza m.in. przywrócić definicje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Do ustawy wprowadzone zostaną ponadto pojęcia dotyczące pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego w projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły wykonywać osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą zajmować się przypadkowe osoby” – wskazuje rząd.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomościami będą musieli dołączać do tzw. operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa lub umowy o zarządzanie nieruchomością – kopii dokumentu ubezpieczenia OC. Taki obowiązek ma docelowo – jak wskazują projektodawcy – pomóc stronie umowy w ubieganiu się o ewentualne odszkodowanie.

Jedną z nowości będzie także możliwość zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z osobami, który były wieczystymi użytkownikami takich nieruchomości, lecz nie zdążyły zgłosić odpowiedniego wniosku o przedłużenie użytkowania jeszcze przed datą wygaśnięcia tego prawa.

Przewidziano zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę użytkowania wieczystego tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia tzw. opłaty pierwszej. Nowelizacja przepisów zapewni również jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email