Rewolucja w spadkach i darowiznach – koniec z podatkiem pod jednym warunkiem

W dniu 06 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok, który jest rewolucją w obrębie kształtowania praw i obowiązków podatników w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Sprawa dotyczyła zapisu art. 7 ust 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644 – PSiD). 

NSA orzekł, że w sytuacji, gdzie zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora nabędziemy dla siebie mieszkanie, samochód, urząd skarbowy nie będzie mógł żądać od nas w tym wymiarze żadnej daniny publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem składu orzekającego osoba obdarowana może stać się nie tylko obdarowaną, ale i jednocześnie odbiorcą polecenia wydanego przez spadkodawcę lub darczyńcę.

Dzięki wyrokowi NSA (sygn. akt II FSK 1525/16, II FSK 1526/16) podatnicy nie będą musieli zgłaszać do skarbówki otrzymanych darowizn, jeżeli zgodnie z poleceniem nabędą za nią np. samochód. Wreszcie zasada ta oswobodzi podatników od przestarzałych przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia otrzymanego spadku z zastosowaniem zwolnienia podatkowego. Była to przecież fikcja prawna, która miała za zadanie sankcjonować nabywane przez najbliższe osoby zmarłego lub darczyńcy dobra.  

NSAOrzeczenie NSA dotyczy w szczególności podatników, którzy znajdują się w tzw. grupie zerowej – czyli osób zwolnionych całkowicie z obowiązku odprowadzania podatku od nabytych spadków i darowizn. Jednak po właśnie ogłoszonym wyroku zyskać mogą również osoby znajdujące się w trzeciej grupie, które dotychczas miały obowiązek rozliczyć się z otrzymanych dóbr i nie posiadały innej możliwości, aby ominąć przepisy ustawy o spadkach i darowiznach. Obecnie wyrok NSA konstytuuje im taką możliwość.

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email