Resort rozwoju przedstawił pakiet uproszczeń dla firm

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt nowej ustawy zakładającej wprowadzenie wielu uproszczeń dla firm. Zmiany mają dotyczyć głównie prawa podatkowego, prawa pracy, prawa handlowego, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów odnoszących się do obrotu towarowego z zagranicą. W sumie przewidziano wprowadzenie kilkudziesięciu różnych ułatwień.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównych celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Powinny one stworzyć lepsze warunki dla podejmowania przez przedsiębiorców (podatników) inicjatyw rozwijających ich podstawowe aktywności, odciążając ich w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych” – zapowiada Ministerstwo Rozwoju.

W odniesieniu do podatków dochodowych zaproponowano np. likwidację obowiązków informacyjnych ws. okresu zawieszenia wykonywania działalności i prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Podwyższeniu z 1,2 do 2 mln euro ulec ma próg przychodów, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. małego podatnika. Jedną z zapowiedzi jest też możliwość jednorazowego rozliczenia strat podatkowych do wysokości 5 mln zł.

Nowela dotyczyć ma również ustawy o rachunkowości, gdzie rozszerzony ma zostać m.in. katalog jednostek mikro, które mają prawo do stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej – lista objąć miałaby dodatkowo firmy prowadzone przez osoby fizyczne (próg przychodów na poziomie nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro).

Istotną zmianą może być ponadto ograniczenie występowania sytuacji, gdy terminy zapłaty – ustalane przez podmioty publiczne na rzecz przedsiębiorców – przekraczają okres 30 dni.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 27 września 2017 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email