Artykuły

Przekształcenie budynku w inny obiekt to nie rozbiórka

Prawo budowlane nie definiuje pojęcia „rozbiórka”, ale nie oznacza to, że można je dowolnie interpretować.

Przykładowo, inspektor nadzoru budowlanego nakazał właścicielowi działki rozbiórkę nielegalnie wybudowanej przez niego altany, po czym – uznając, że mężczyzna nie wykonał nałożonego obowiązku – nałożył na niego karę grzywny. Kontrola nieruchomości potwierdziła jedynie zlikwidowanie drewnianej drewutni przy altanie i zdemontowanie schodów wejściowych, co spowodowało zmniejszenie rozmiarów budowli. Pozostała część altany pozostała w stanie niezmienionym.

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił, iż rozbiórką będzie całkowite usunięcie wybudowanej niezgodnie z przepisami prawa we wskazanym miejscu altany. Sąd podkreślił, iż w żadnym razie nie można przyjąć, że za rozbiórkę wolno uznać przekształcenie obiektu w inny obiekt. W istocie jest to kolejny akt samowoli budowlanej polegającej na przekształceniu skutków samowoli budowlanej w inny, dogodny dla sprawcy sposób.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email